NAV Kristiansand

Du kan avtale møte med veilederen din utenom disse åpningstidene.
Kopier lenkeLenken er kopiert
 • Hjelp til å komme i jobb
 • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
 • Økonomi- og gjeldsrådgivning
 • Tilgang til PC
 • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
 • Oppfølging av personer i fengsel
 • Oppfølging av personer med rusproblemer
 • Oppfølging av personer med psykiske helseproblemer
 • Utstedelse av sjøfartsbok og formidling av sjøfolk
 • Aktivitetskortet for barn og unge
 • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert