NAV Frogner

Du kan avtale møte med veilederen din utenom disse åpningstidene.
  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
  • Introduksjonsprogrammet
  • Kommunalt frikort for helsetjenester