Har du fått avslag på alderspensjon eller uførepensjon fordi du har bodd og/eller arbeidet mindre enn 12 måneder i Norge?