Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom