Slik gjør du det

Klagerettigheter

Når du søker NAV om økonomisk støtte eller en tjeneste, får du et vedtak. Du kan klage på et vedtak som du mener er feil.

Innhold på siden

Hvem kan klage?

I vedtaket står det hvordan du går fram hvis du skal klage, hvem du skal klage til og klagefrist. Hvis du har spørsmål om vedtaket, kan du kontakte oss.

Du kan også bruke advokat eller gi fullmakt til en person som klager på dine vegne. Se kapitlet Hjelp til å klage.

Klagerettigheter er forankret blant annet i folketrygdloven, forvaltningsloven og trygderettsloven.

Slik klager du

Hva kan du klage på?

Velg hva slags tjeneste eller pengestøtte du skal klage på under.

Klage på sosiale tjenester
Klage på et arbeidsmarkedstiltak
Klage på alle andre tjenester og pengestøtter

Du kan få dekket utgifter

Hvis du får medhold i klagen, kan du ha rett til å få dekket utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Et eksempel er utgifter til advokat.

Send krav om å få dekket sakskostnader til den enheten i NAV som har omgjort vedtaket. Dette sender du som et brev, og du må legge med vedlegg som dokumenterer de utgiftene du har hatt.

Hjelp til å klage

NAV kan veilede deg om hvordan du sender en klage. Kontakt oss på telefon, chat eller skriv til oss.

NAV-kontoret ditt kan også hjelpe deg med å skrive en klage. Ta kontakt for å avtale en time på NAV-kontoret. Hvis du ønsker å ha med deg en person du har tillit til, har du rett til det.

Fullmakt

Du kan også bruke advokat eller gi fullmakt til en person som klager på dine vegne. Hvis du gir fullmakt til en privatperson, må du fylle ut et skjema.

Fullmakt

Slik gjør du det

Klagefrist

Klagefristen står i vedtaket som du har fått. Fristen varierer etter hva slags sak det er.

Når NAV mottar klagen din

Hva skjer når NAV mottar klagen din?

Når du klager, vil den NAV-enheten som har skrevet vedtaket vurdere saken din på nytt. Hvis du får medhold i klagen din, lager vi et nytt vedtak. Du kan også klage på dette vedtaket.

Hvis du ikke får medhold

Hvis du ikke får medhold, blir klagen sendt videre til NAV Klageinstans. Klageinstansen er en selvstendig enhet som vurderer saken din på nytt. Du vil få et brev når saken sendes til NAV Klageinstans. Her står det hva som skjer videre.

Når klageinstansen har avgjort saken din, får du et vedtak.

Hvis du har nye opplysninger

Hvis du har nye opplysninger i klagesaken din, kan du sende dem til NAV Klageinstans helt fram til de har avgjort saken.

Hvis du er uenig i svaret på klagen din

Hvis du er uenig i svaret på klagen din fra NAV klageinstans, kan du med noen unntak anke vedtaket. Fristen for å anke står i vedtaket.

Slik anker du til NAV

For mange stønader kan du sende anken digitalt til NAV Klageinstans. De vil behandle saken din på nytt. Klage- og ankeskjemaer finner du på nav.no/klage.

Hvis du ikke får medhold

Hvis du ikke får medhold i anken, skriver klageinstansen et brev til Trygderetten. Før brevet blir sendt til Trygderetten, får du mulighet til å kommentere innholdet i brevet.

Trygderetten vil behandle saken, avgjøre den og skrive en kjennelse. Trygderetten sender deg kjennelsen.

Andre klagemuligheter

Slik melder du saken for en domstol
Slik klager du til Sivilombudet

Fri rettshjelp

I noen typer saker det det mulig å søke om fri rettshjelp.

Saksbehandlingstider

Behandlingstiden i klage- og ankesaker vil variere, se oversikt.

Saksbehandlingstider i NAV

Oversikt, Fra A til Å

Kreve erstatning

Hvis du mener at NAV har gjort en feil som har ført til et tap for deg, kan du sende et krav om erstatning.

Slik søker du

Du kan

  • sende oss et krav i tjenesten Skriv til oss, eller
  • sende et krav på papir med underskriften din.

Kravet må inneholde

  • hva du mener NAV har gjort feil. Dokumenter så godt som mulig.
  • hvilket økonomisk tap du mener å ha hatt på grunn av feilen. Du må oppgi et beløp og dokumentere beløpet.

Du må skrive ut en førsteside som du sender i posten sammen med dokumentasjonen din.

Hent førsteside
Erstatning som gjelder kommunale tjenester
Erstatning som følge av brudd på personvernreglene
Noen generelle vilkår for å få erstatning
Oppdatert 12. april 2024