Ny rapport om sikkerhet i NAV: Opplæring, forebygging og oppfølging skal bidra til en tryggere arbeidshverdag