Nå er rammen for aktivitetshjelpemidler brukt opp for 2024