Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du får økonomiske problemer kan NAV tilby råd og veiledning.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Tips og råd når økonomien svikter

Hvis du får økonomiske problemer, kan kommunen tilby deg økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Men det er flere ting du selv kan gjøre for å få kontroll over økonomien.

Hjelp til økonomisk selvhjelp

God oversikt kan spare deg for mange bekymringer. Lag et budsjett og før regnskap, da er det mye lettere ikke å bruke mer enn det du har råd til.