-------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 093 71933 3181,6
Jordbruk,skogbruk og fiske18 1773521,9
Bergverksdrift og utvinning40 2252140,5
Industri231 0703 1721,4
Elektisitet-,vann og renovasjon24 3063131,3
Bygge og anleggsvirksomhet158 9431 5671,0
Varehandel reparasjon av motorvogne302 5013 8371,3
Transport og lagring122 0132 2191,8
Informasjon og kommunikasjon74 0815730,8
Overnattings- og serveringsvirksom59 8089891,7
Finansiering og forsikringsvirksomh46 7403540,8
Omsetning og drift av fast eiendom17 7982251,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen98 9768540,9
Forretningsmessig tjenesteyting112 7531 9311,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring129 0011 4641,1
Undervisning176 1943 1501,8
Helse og sosialtjenester422 9057 2231,7
Private tjenester ellers57 8148861,5
Uoppgitt4143 995.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
Fra 2009 er ny næringsstandard brukt(NACE-SN07)
 -------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 005 77919 1521,9
Jordbruk,skogbruk og fiske5 0951352,6
Bergverksdrift og utvinning7 698520,7
Industri52 3941 0422,0
Elektisitet-,vann og renovasjon4 822831,7
Bygge og anleggsvirksomhet13 4231761,3
Varehandel reparasjon av motorvogne143 8592 2461,6
Transport og lagring29 8717452,5
Informasjon og kommunikasjon22 9642361,0
Overnattings- og serveringsvirksom36 6446711,8
Finansiering og forsikringsvirksomh23 0492140,9
Omsetning og drift av fast eiendom6 638881,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen40 1634591,1
Forretningsmessig tjenesteyting54 2651 1912,2
Off.adm., forsvar, sosialforsikring63 7099651,5
Undervisning114 0762 3922,1
Helse og sosialtjenester352 7895 8831,7
Private tjenester ellers34 0635731,7
Uoppgitt2572 001.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
Fra 2009 er ny næringsstandard brukt(NACE-SN07)
 -------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 087 94014 1661,3
Jordbruk,skogbruk og fiske13 0822171,7
Bergverksdrift og utvinning32 5271620,5
Industri178 6762 1301,2
Elektisitet-,vann og renovasjon19 4842301,2
Bygge og anleggsvirksomhet145 5201 3911,0
Varehandel reparasjon av motorvogne158 6421 5911,0
Transport og lagring92 1421 4741,6
Informasjon og kommunikasjon51 1173370,7
Overnattings- og serveringsvirksom23 1643181,4
Finansiering og forsikringsvirksomh23 6911400,6
Omsetning og drift av fast eiendom11 1601371,2
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen58 8133950,7
Forretningsmessig tjenesteyting58 4887401,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring65 2924990,8
Undervisning62 1187581,2
Helse og sosialtjenester70 1161 3401,9
Private tjenester ellers23 7513131,3
Uoppgitt1571 994.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
Fra 2009 er ny næringsstandard brukt(NACE-SN07) og næringsgruppene er ikke helt sammenlignbare med tidligere år