-------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 877 13631 1831,71 897 36431 5671,71 971 52532 1841,6
Jordbruk, skogbruk og fiske19 5284522,319 4134592,418 7854732,5
Olje- og gassutvinning27 3241450,529 1111280,432 2471780,6
Industri og bergverksdrift236 8843 9501,7238 4543 7971,6245 5853 6621,5
Kraft- og vannforsyning14 9601561,014 5161521,014 9261220,8
Bygge og anleggsvirksomhet122 5511 5091,2126 6511 5811,2135 7271 4831,1
Varehandel, hotell- og restvirk.342 1284 4291,3346 4584 6711,3354 0784 9091,4
Transport og kommunikasjon131 6082 2181,7132 8492 1761,6134 4482 1471,6
Finanstjenester42 9123960,942 8853400,843 8553620,8
Forretningsm. tj., eiendomsdrift187 2242 3901,3191 3862 4381,3211 7952 6421,2
Offentlig administrasjon135 3071 7011,3133 1131 6991,3133 7271 5971,2
Undervisning172 9371 7761,0167 1961 9951,2170 6452 0191,2
Helse og sosiale tjenester375 3427 1361,9385 4727 4161,9403 8787 8191,9
Andre sosiale og pers. tjenester68 2248901,369 7279341,371 6929571,3
Ikke funnet i AA-2 152.-2 159.-2 165.
Uoppgitt2071 883909,71331 62212201371 6491204
 -------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt908 39617 0751,9914 58817 4771,9950 45418 2881,9
Jordbruk, skogbruk og fiske5 7141693,05 6551522,75 4911793,3
Olje- og gassutvinning5 086210,45 457220,46 235420,7
Industri og bergverksdrift56 5261 2052,156 6761 1892,158 0001 1722,0
Kraft- og vannforsyning3 005471,62 855431,53 063331,1
Bygge og anleggsvirksomhet10 1401861,89 8011601,610 3181631,6
Varehandel, hotell- og restvirk.169 9262 5741,5172 6172 7451,6176 9013 0221,7
Transport og kommunikasjon35 7527242,035 8807162,035 8477322,0
Finanstjenester21 8222711,221 5732351,121 9472491,1
Forretningsm. tj., eiendomsdrift74 2501 3021,874 5121 3021,782 9001 4361,7
Offentlig administrasjon66 4071 1011,765 4191 1081,765 7211 0661,6
Undervisning111 3801 2101,1106 6941 3721,3109 1331 3991,3
Helse og sosiale tjenester311 9835 7911,9320 2046 0891,9336 4526 4071,9
Andre sosiale og pers. tjenester36 3155001,437 1905301,438 3855441,4
Ikke funnet i AA-1 045.-1 057.-1 059.
Uoppgitt909291032557571376617851287
 -------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt968 74014 1081,5982 77614 0901,41 021 07113 8961,4
Jordbruk, skogbruk og fiske13 8142832,013 7583072,213 2942942,2
Olje- og gassutvinning22 2381240,623 6541060,426 0121360,5
Industri og bergverksdrift180 3582 7451,5181 7782 6081,4187 5852 4901,3
Kraft- og vannforsyning11 9551090,911 6611090,911 863890,8
Bygge og anleggsvirksomhet112 4111 3231,2116 8501 4211,2125 4091 3201,1
Varehandel, hotell- og restvirk.172 2021 8551,1173 8411 9261,1177 1771 8871,1
Transport og kommunikasjon95 8561 4941,696 9691 4601,598 6011 4151,4
Finanstjenester21 0901250,621 3121050,521 9081130,5
Forretningsm. tj., eiendomsdrift112 9741 0881,0116 8741 1361,0128 8951 2060,9
Offentlig administrasjon68 9006000,967 6945910,968 0065310,8
Undervisning61 5575660,960 5026231,061 5126201,0
Helse og sosiale tjenester63 3591 3452,165 2681 3272,067 4261 4122,1
Andre sosiale og pers. tjenester31 9093901,232 5374041,233 3074131,2
Ikke funnet i AA-1 107.-1 102.-1 106.
Uoppgitt117954815,4788651109768641137
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.