-------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 093 71933 3181,6
Jordbruk,skogbruk og fiske18 1773521,9
Bergverksdrift og utvinning40 2252140,5
Industri231 0703 1721,4
Elektisitet-,vann og renovasjon24 3063131,3
Bygge og anleggsvirksomhet158 9431 5671,0
Varehandel reparasjon av motorvogne302 5013 8371,3
Transport og lagring122 0132 2191,8
Informasjon og kommunikasjon74 0815730,8
Overnattings- og serveringsvirksom59 8089891,7
Finansiering og forsikringsvirksomh46 7403540,8
Omsetning og drift av fast eiendom17 7982251,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen98 9768540,9
Forretningsmessig tjenesteyting112 7531 9311,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring129 0011 4641,1
Undervisning176 1943 1501,8
Helse og sosialtjenester422 9057 2231,7
Private tjenester ellers57 8148861,5
Uoppgitt4143 995965,0
 -------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt238 7201 4230,6
Jordbruk,skogbruk og fiske2 94120,1
Bergverksdrift og utvinning1 99710,1
Industri19 863310,2
Elektisitet-,vann og renovasjon1 26560,5
Bygge og anleggsvirksomhet27 783150,1
Varehandel reparasjon av motorvogne65 674790,1
Transport og lagring10 66260,1
Informasjon og kommunikasjon3 33390,3
Overnattings- og serveringsvirksom18 626220,1
Finansiering og forsikringsvirksomh1 28710,1
Omsetning og drift av fast eiendom930-.
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen4 26180,2
Forretningsmessig tjenesteyting21 140380,2
Off.adm., forsvar, sosialforsikring6 166120,2
Undervisning6 937280,4
Helse og sosialtjenester37 605730,2
Private tjenester ellers8 190140,2
Uoppgitt601 0781797
 -------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt442 6392 4960,6
Jordbruk,skogbruk og fiske3 979230,6
Bergverksdrift og utvinning8 091100,1
Industri45 6472240,5
Elektisitet-,vann og renovasjon3 523140,4
Bygge og anleggsvirksomhet35 7311020,3
Varehandel reparasjon av motorvogne64 2213480,5
Transport og lagring22 8631250,5
Informasjon og kommunikasjon21 933470,2
Overnattings- og serveringsvirksom16 3711040,6
Finansiering og forsikringsvirksomh9 826130,1
Omsetning og drift av fast eiendom3 603120,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen25 241720,3
Forretningsmessig tjenesteyting29 6082410,8
Off.adm., forsvar, sosialforsikring20 694690,3
Undervisning31 1771400,4
Helse og sosialtjenester88 2784890,6
Private tjenester ellers11 729780,7
Uoppgitt124385310,5
 -------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt547 4035 8221,1
Jordbruk,skogbruk og fiske4 574631,4
Bergverksdrift og utvinning12 832350,3
Industri65 5995630,9
Elektisitet-,vann og renovasjon6 767550,8
Bygge og anleggsvirksomhet40 7642390,6
Varehandel reparasjon av motorvogne73 0437501,0
Transport og lagring31 8453861,2
Informasjon og kommunikasjon23 5781010,4
Overnattings- og serveringsvirksom11 7882191,9
Finansiering og forsikringsvirksomh12 222350,3
Omsetning og drift av fast eiendom4 972230,5
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen29 4561570,5
Forretningsmessig tjenesteyting26 9464411,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring35 3472300,7
Undervisning45 6895221,1
Helse og sosialtjenester108 2071 3401,2
Private tjenester ellers13 7001871,4
Uoppgitt74476643,2
 -------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt482 8608 6281,8
Jordbruk,skogbruk og fiske3 456822,4
Bergverksdrift og utvinning11 341780,7
Industri56 8838471,5
Elektisitet-,vann og renovasjon6 946881,3
Bygge og anleggsvirksomhet32 6823761,2
Varehandel reparasjon av motorvogne54 5059241,7
Transport og lagring32 5276402,0
Informasjon og kommunikasjon15 5491581,0
Overnattings- og serveringsvirksom7 9012933,7
Finansiering og forsikringsvirksomh13 256900,7
Omsetning og drift av fast eiendom4 285601,4
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen22 3942181,0
Forretningsmessig tjenesteyting20 6485242,5
Off.adm., forsvar, sosialforsikring35 4763861,1
Undervisning44 5688381,9
Helse og sosialtjenester108 1582 1562,0
Private tjenester ellers12 2082321,9
Uoppgitt77638828,6
 -------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt356 38412 8703,6
Jordbruk,skogbruk og fiske2 7591515,5
Bergverksdrift og utvinning5 740821,4
Industri40 5391 3323,3
Elektisitet-,vann og renovasjon5 5201342,4
Bygge og anleggsvirksomhet20 5887463,6
Varehandel reparasjon av motorvogne41 2161 4653,6
Transport og lagring22 4799144,1
Informasjon og kommunikasjon9 1202272,5
Overnattings- og serveringsvirksom4 7153096,6
Finansiering og forsikringsvirksomh9 6672032,1
Omsetning og drift av fast eiendom3 5881052,9
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen16 1903292,0
Forretningsmessig tjenesteyting13 4295934,4
Off.adm., forsvar, sosialforsikring29 3826702,3
Undervisning44 8201 3673,0
Helse og sosialtjenester75 7282 8053,7
Private tjenester ellers10 8333172,9
Uoppgitt711 1211579
 -------------------2009--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%
I alt25 7132 0798,1
Jordbruk,skogbruk og fiske468316,6
Bergverksdrift og utvinning22483,6
Industri2 5391756,9
Elektisitet-,vann og renovasjon285165,6
Bygge og anleggsvirksomhet1 395896,4
Varehandel reparasjon av motorvogne3 8422717,1
Transport og lagring1 6371489,0
Informasjon og kommunikasjon568315,5
Overnattings- og serveringsvirksom4074210,3
Finansiering og forsikringsvirksomh482122,5
Omsetning og drift av fast eiendom420256,0
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen1 434704,9
Forretningsmessig tjenesteyting982949,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring1 936975,0
Undervisning3 0032558,5
Helse og sosialtjenester4 9293607,3
Private tjenester ellers1 154585,0
Uoppgitt82973713
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
Fra 2009 er ny næringsstandard brukt(NACE-SN07) og næringsgruppene er ikke helt sammenlignbare med tidligere år