Mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Pr. 30.06.2010 *). Antall.

I alt Tom. 69 70-99 100 Uoppgitt
I alt 299 568 39 179 14 305 244 496 1 588
18-29 8 191 134 82 7 934 41
30-39 16 029 1 214 480 14 215 120
40-44 17 351 2 185 650 14 376 140
45-49 25 629 3 827 1 104 20 518 180
50-54 38 768 6 378 1 859 30 308 223
55-59 58 035 9 963 2 946 44 862 264
60-64 94 014 11 981 5 068 76 587 378
65-67 41 515 3 496 2 116 35 683 220
Uoppgitt 36 1 - 13 22
*) Tallene for 2010 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.

Mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Pr. 30.06.2010 *). Prosent.

I alt Tom. 69 70-99 100 Uoppgitt
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18-29 2,7 0,3 0,6 3,2 2,6
30-39 5,4 3,1 3,4 5,8 7,6
40-44 5,8 5,6 4,5 5,9 8,8
45-49 8,6 9,8 7,7 8,4 11,3
50-54 12,9 16,3 13,0 12,4 14,0
55-59 19,4 25,4 20,6 18,3 16,6
60-64 31,4 30,6 35,4 31,3 23,8
65-67 13,9 8,9 14,8 14,6 13,9
Uoppgitt 0,0 0,0 - 0,0 1,4
*) Tallene for 2010 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.