Mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Pr. 30.06.2010 *). Antall.

 I altTom. 6970-99100Uoppgitt
I alt299 56839 17914 305244 4961 588
18-298 191134827 93441
30-3916 0291 21448014 215120
40-4417 3512 18565014 376140
45-4925 6293 8271 10420 518180
50-5438 7686 3781 85930 308223
55-5958 0359 9632 94644 862264
60-6494 01411 9815 06876 587378
65-6741 5153 4962 11635 683220
Uoppgitt361-1322
*) Tallene for 2010 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.

Mottakere av uførepensjon, etter alder og uføregrad. Pr. 30.06.2010 *). Prosent.

 I altTom. 6970-99100Uoppgitt
I alt100,0100,0100,0100,0100,0
18-292,70,30,63,22,6
30-395,43,13,45,87,6
40-445,85,64,55,98,8
45-498,69,87,78,411,3
50-5412,916,313,012,414,0
55-5919,425,420,618,316,6
60-6431,430,635,431,323,8
65-6713,98,914,814,613,9
Uoppgitt0,00,0-0,01,4
*) Tallene for 2010 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.