Legemeldte sykefraværsdagsverk 3 kv 2004-2013 Diagnose og kjønn.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
I alt 5 181 801 5 249 207 5 605 277 5 688 787 6 219 681 6 827 290 5 969 077 5 668 498 5 654 087 5 634 152
Allment og uspesifisert 218 420 241 455 286 196 301 801 353 635 390 885 332 540 331 707 350 836 335 300
Sykdom fordøyelses organene 228 220 235 283 254 303 270 742 304 920 308 633 278 983 273 958 285 672 292 423
Hjertekar sykd. 264 130 258 177 288 783 285 045 291 710 309 368 267 475 258 391 262 268 248 643
Muskel/skjelett-lidelser 2 297 172 2 295 510 2 385 213 2 407 952 2 605 526 2 771 593 2 485 875 2 310 505 2 292 896 2 309 174
... herav rygglidelser 649 596 644 436 648 949 661 383 701 672 741 069 666 126 589 769 582 458 576 998
... herav nakke/skulder/arm 534 578 538 743 562 764 576 188 621 504 670 097 595 703 564 986 545 713 545 035
Sykdom nervesystemet 239 134 247 623 258 463 268 547 296 377 313 061 279 652 274 276 280 606 285 587
Psykiske lidelser 914 050 910 830 998 169 1 002 098 1 138 438 1 287 446 1 137 158 1 093 027 1 062 550 1 078 789
... herav lettere psykiske lid 262 092 331 449 396 729 428 835 513 718 604 836 531 330 540 482 534 321 558 728
... herav angst/depressive lid 609 053 537 997 555 994 525 485 563 177 622 669 548 819 499 266 472 785 462 025
Sykdommer i luftveiene 278 195 301 580 333 290 342 606 341 220 523 427 332 676 323 810 316 178 275 144
Svangerskaps-sykdommer 269 764 277 744 296 499 303 001 339 621 356 516 330 006 295 560 286 769 286 369
Andre lidelser 472 716 481 004 504 362 506 996 548 233 566 361 524 713 507 263 516 312 522 723

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
Menn I alt 2 374 487 2 391 307 2 527 937 2 546 370 2 773 247 3 085 033 2 653 074 2 482 889 2 453 290 2 454 518
Allment og uspesifisert 98 874 111 649 129 140 132 674 158 104 169 097 141 724 140 650 145 527 140 959
Sykdom fordøyelses organene 118 920 120 428 130 088 136 543 150 880 153 427 139 096 130 222 136 229 141 879
Hjertekar sykd. 178 387 174 247 192 543 187 836 191 956 206 434 179 166 173 151 175 209 163 130
Muskel/skjelett-lidelser 1 150 767 1 151 367 1 186 180 1 193 360 1 293 483 1 406 200 1 244 050 1 144 128 1 128 304 1 138 493
... herav rygglidelser 355 281 352 626 352 094 355 054 380 951 411 689 364 368 316 104 312 335 309 624
... herav nakke/skulder/arm 236 443 239 614 252 555 251 526 278 492 314 495 275 333 259 280 249 092 252 503
Sykdom nervesystemet 110 040 110 853 110 265 114 161 124 250 131 912 113 938 112 183 109 654 114 149
Psykiske lidelser 379 638 376 379 406 816 401 673 460 958 529 614 464 399 425 486 409 069 420 984
... herav lettere psykiske lid 104 174 130 281 151 844 162 197 194 121 231 581 201 508 195 529 185 920 203 191
... herav angst/depressive lid 249 228 221 309 227 791 210 439 229 912 262 810 228 796 200 189 192 631 184 957
Sykdommer i luftveiene 133 906 140 402 152 916 161 010 159 936 240 048 148 209 146 998 140 491 123 198
Svangerskaps-sykdommer 424 402 563 586 546 504 571 789 874 329
Andre lidelser 203 531 205 580 219 426 218 527 233 134 247 797 221 922 209 281 207 932 211 398

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
Kvinner I alt 2 807 313 2 857 900 3 077 340 3 142 417 3 446 433 3 742 257 3 316 003 3 185 609 3 200 797 3 179 634
Allment og uspesifisert 119 546 129 806 157 056 169 127 195 531 221 788 190 816 191 057 205 309 194 341
Sykdom fordøyelses organene 109 300 114 855 124 215 134 198 154 040 155 206 139 887 143 737 149 443 150 544
Hjertekar sykd. 85 743 83 930 96 240 97 209 99 754 102 934 88 309 85 240 87 058 85 513
Muskel/skjelett-lidelser 1 146 405 1 144 143 1 199 033 1 214 592 1 312 043 1 365 393 1 241 825 1 166 377 1 164 592 1 170 681
... herav rygglidelser 294 315 291 810 296 855 306 329 320 721 329 381 301 758 273 666 270 123 267 374
... herav nakke/skulder/arm 298 134 299 129 310 209 324 662 343 013 355 602 320 369 305 706 296 621 292 532
Sykdom nervesystemet 129 094 136 770 148 198 154 386 172 127 181 149 165 713 162 093 170 953 171 437
Psykiske lidelser 534 411 534 450 591 353 600 425 677 480 757 832 672 758 667 541 653 481 657 806
... herav lettere psykiske lid 157 918 201 168 244 886 266 638 319 598 373 255 329 821 344 953 348 400 355 536
... herav angst/depressive lid 359 825 316 688 328 204 315 046 333 265 359 860 320 024 299 077 280 154 277 068
Sykdommer i luftveiene 144 289 161 178 180 373 181 596 181 284 283 379 184 467 176 812 175 686 151 946
Svangerskaps-sykdommer 269 340 277 342 295 936 302 415 339 076 356 012 329 436 294 771 285 896 286 040
Andre lidelser 269 185 275 425 284 936 288 469 315 098 318 564 302 791 297 982 308 381 311 326

Sykefraværsdagsverk 3 kv 2004-2013 Diagnose og kjønn. Prosent.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,2 4,6 5,1 5,3 5,7 5,7 5,6 5,9 6,2 6,0
Sykdom fordøyelses organene 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 4,5 4,7 4,8 5,1 5,2
Hjertekar sykd. 5,1 4,9 5,2 5,0 4,7 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4
Muskel/skjelett-lidelser 44,3 43,7 42,6 42,3 41,9 40,6 41,6 40,8 40,6 41,0
... herav rygglidelser 12,5 12,3 11,6 11,6 11,3 10,9 11,2 10,4 10,3 10,2
... herav nakke/skulder/arm 10,3 10,3 10,0 10,1 10,0 9,8 10,0 10,0 9,7 9,7
Sykdom nervesystemet 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1
Psykiske lidelser 17,6 17,4 17,8 17,6 18,3 18,9 19,1 19,3 18,8 19,1
... herav lettere psykiske lid 5,1 6,3 7,1 7,5 8,3 8,9 8,9 9,5 9,5 9,9
... herav angst/depressive lid 11,8 10,2 9,9 9,2 9,1 9,1 9,2 8,8 8,4 8,2
Sykdommer i luftveiene 5,4 5,7 5,9 6,0 5,5 7,7 5,6 5,7 5,6 4,9
Svangerskaps-sykdommer 5,2 5,3 5,3 5,3 5,5 5,2 5,5 5,2 5,1 5,1
Andre lidelser 9,1 9,2 9,0 8,9 8,8 8,3 8,8 8,9 9,1 9,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,2 4,7 5,1 5,2 5,7 5,5 5,3 5,7 5,9 5,7
Sykdom fordøyelses organene 5,0 5,0 5,1 5,4 5,4 5,0 5,2 5,2 5,6 5,8
Hjertekar sykd. 7,5 7,3 7,6 7,4 6,9 6,7 6,8 7,0 7,1 6,6
Muskel/skjelett-lidelser 48,5 48,1 46,9 46,9 46,6 45,6 46,9 46,1 46,0 46,4
... herav rygglidelser 15,0 14,7 13,9 13,9 13,7 13,3 13,7 12,7 12,7 12,6
... herav nakke/skulder/arm 10,0 10,0 10,0 9,9 10,0 10,2 10,4 10,4 10,2 10,3
Sykdom nervesystemet 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5 4,7
Psykiske lidelser 16,0 15,7 16,1 15,8 16,6 17,2 17,5 17,1 16,7 17,2
... herav lettere psykiske lid 4,4 5,4 6,0 6,4 7,0 7,5 7,6 7,9 7,6 8,3
... herav angst/depressive lid 10,5 9,3 9,0 8,3 8,3 8,5 8,6 8,1 7,9 7,5
Sykdommer i luftveiene 5,6 5,9 6,0 6,3 5,8 7,8 5,6 5,9 5,7 5,0
Svangerskaps-sykdommer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre lidelser 8,6 8,6 8,7 8,6 8,4 8,0 8,4 8,4 8,5 8,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,3 4,5 5,1 5,4 5,7 5,9 5,8 6,0 6,4 6,1
Sykdom fordøyelses organene 3,9 4,0 4,0 4,3 4,5 4,1 4,2 4,5 4,7 4,7
Hjertekar sykd. 3,1 2,9 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7
Muskel/skjelett-lidelser 40,8 40,0 39,0 38,7 38,1 36,5 37,4 36,6 36,4 36,8
... herav rygglidelser 10,5 10,2 9,6 9,7 9,3 8,8 9,1 8,6 8,4 8,4
... herav nakke/skulder/arm 10,6 10,5 10,1 10,3 10,0 9,5 9,7 9,6 9,3 9,2
Sykdom nervesystemet 4,6 4,8 4,8 4,9 5,0 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4
Psykiske lidelser 19,0 18,7 19,2 19,1 19,7 20,3 20,3 21,0 20,4 20,7
... herav lettere psykiske lid 5,6 7,0 8,0 8,5 9,3 10,0 9,9 10,8 10,9 11,2
... herav angst/depressive lid 12,8 11,1 10,7 10,0 9,7 9,6 9,7 9,4 8,8 8,7
Sykdommer i luftveiene 5,1 5,6 5,9 5,8 5,3 7,6 5,6 5,6 5,5 4,8
Svangerskaps-sykdommer 9,6 9,7 9,6 9,6 9,8 9,5 9,9 9,3 8,9 9,0
Andre lidelser 9,6 9,6 9,3 9,2 9,1 8,5 9,1 9,4 9,6 9,8