Legemeldte sykefraværsdagsverk 3 kv 2004-2013 Diagnose og kjønn.

 

 

Sykefraværsdagsverk 3 kv 2004-2013 Diagnose og kjønn. Prosent.