Legemeldt sykefravær i prosent 3 kvartal 2008-2013, 2008 er korrigert etter ny næringskode. Totalt, næring, kjønn og Ia-avtale.

Ia-bedrifter før 5 mars 2003.

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003.

Bedrifter uten ia-avtale.