Legemeldt sykefravær i prosent 3 kvartal 2004-2013. Totalt, fylke, kjønn og Ia-avtale.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 5,7 5,9 6,1 6,0 6,1 6,9 6,1 5,8 5,6 5,5
Østfold 6,7 6,5 7,0 7,0 7,3 8,1 7,1 6,8 6,5 6,7
Akershus 5,7 5,8 5,9 5,8 5,8 6,7 5,9 5,5 5,3 5,2
Oslo 5,5 5,4 5,7 5,5 5,4 6,2 5,3 5,1 4,9 4,8
Hedmark 6,2 6,6 6,8 6,9 6,9 7,6 7,0 6,7 6,3 5,7
Oppland 6,2 6,5 6,8 6,9 7,0 7,9 6,9 6,7 6,3 6,0
Buskerud 6,1 6,1 6,5 6,4 6,4 7,4 6,6 5,9 5,8 5,8
Vestfold 5,8 5,7 6,1 5,9 6,1 6,8 6,0 5,6 5,6 5,5
Telemark 6,1 6,2 6,4 6,4 6,7 7,4 6,4 6,0 5,9 5,7
Aust-Agder 5,9 5,8 5,9 5,9 6,4 7,2 6,4 5,8 5,8 5,9
Vest-Agder 5,8 5,8 6,0 5,9 6,1 7,2 6,2 6,0 5,7 5,6
Rogaland 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4
Hordaland 5,4 5,8 5,9 5,9 6,0 6,7 6,0 5,8 5,6 5,4
Sogn og Fjordane 5,1 5,3 5,4 5,4 5,7 5,8 5,6 5,3 5,1 5,1
Møre og Romsdal 5,6 5,7 5,9 6,0 6,0 6,8 6,1 5,8 5,5 5,4
Sør-Trøndelag 5,8 6,2 6,1 5,9 6,1 6,9 6,2 5,9 5,6 5,4
Nord-Trøndelag 5,6 6,4 6,5 6,7 6,8 7,7 6,9 6,4 6,5 6,2
Nordland 6,2 6,6 6,8 6,8 6,9 7,3 6,8 6,6 6,3 6,4
Troms 6,6 7,2 7,2 7,1 7,3 8,1 7,3 6,9 6,7 6,3
Finnmark 6,9 7,3 8,0 8,2 7,7 8,3 7,6 6,6 6,6 6,6
Uoppgitt 5,1 5,1 6,6 6,5 6,8 0,6 0,3 0,1 0,0 0,4
Menn I alt 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 5,6 4,9 4,5 4,3 4,2
Østfold 5,8 5,5 6,0 6,0 6,2 7,1 6,0 5,6 5,3 5,4
Akershus 4,4 4,5 4,6 4,4 4,5 5,2 4,5 4,2 4,0 4,0
Oslo 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3 4,9 4,1 3,9 3,7 3,6
Hedmark 5,2 5,4 5,9 5,8 5,8 6,7 5,8 5,5 5,0 4,6
Oppland 5,4 5,6 5,7 5,7 5,9 6,6 5,8 5,4 5,0 4,7
Buskerud 5,1 5,0 5,4 5,2 5,2 6,1 5,2 4,6 4,4 4,5
Vestfold 4,7 4,7 5,0 4,8 4,9 5,7 4,8 4,6 4,3 4,3
Telemark 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6 6,5 5,4 4,9 4,8 4,7
Aust-Agder 5,2 5,0 5,1 5,0 5,3 6,2 5,3 4,8 4,7 4,8
Vest-Agder 4,9 5,1 4,9 4,9 4,9 5,9 5,0 4,8 4,6 4,5
Rogaland 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 4,4 3,8 3,5 3,3 3,3
Hordaland 4,4 4,7 4,7 4,6 4,8 5,4 4,8 4,4 4,3 4,2
Sogn og Fjordane 4,4 4,5 4,5 4,4 4,7 4,7 4,6 4,1 4,0 4,1
Møre og Romsdal 4,6 4,6 4,6 4,8 4,6 5,5 4,9 4,4 4,2 4,1
Sør-Trøndelag 4,8 5,0 4,9 4,7 4,9 5,3 4,8 4,5 4,2 4,0
Nord-Trøndelag 4,8 5,5 5,5 5,7 5,7 6,5 5,6 5,1 5,2 5,0
Nordland 5,2 5,4 5,6 5,6 5,6 6,2 5,6 5,4 4,9 5,0
Troms 5,3 6,0 5,7 5,7 5,8 6,6 5,9 5,4 5,2 4,8
Finnmark 5,9 6,0 6,9 7,1 6,3 7,1 6,2 5,1 5,4 5,3
Uoppgitt 3,4 0,6 1,3 1,9 2,7 0,4 0,4 . 0,0 .
Kvinner I alt 7,0 7,2 7,5 7,5 7,6 8,4 7,7 7,4 7,2 7,0
Østfold 7,8 7,9 8,4 8,4 8,7 9,4 8,6 8,3 8,1 8,4
Akershus 7,1 7,2 7,5 7,5 7,4 8,4 7,5 7,1 6,8 6,7
Oslo 6,8 6,6 7,1 6,8 6,7 7,6 6,7 6,5 6,3 6,2
Hedmark 7,5 8,0 8,1 8,4 8,3 8,8 8,4 8,2 7,8 7,0
Oppland 7,3 7,6 8,2 8,4 8,4 9,4 8,2 8,3 8,0 7,7
Buskerud 7,3 7,4 7,8 7,9 7,8 8,9 8,3 7,6 7,5 7,4
Vestfold 7,1 6,9 7,4 7,3 7,4 8,3 7,5 6,9 7,2 6,9
Telemark 7,4 7,5 7,8 7,8 8,1 8,5 7,7 7,3 7,3 7,0
Aust-Agder 6,9 6,9 6,9 7,0 7,9 8,6 8,0 7,3 7,4 7,4
Vest-Agder 7,0 6,8 7,5 7,4 7,7 8,8 7,9 7,8 7,2 7,1
Rogaland 5,3 5,7 5,9 5,9 6,1 7,1 6,2 6,3 6,0 5,9
Hordaland 6,8 7,2 7,4 7,6 7,6 8,4 7,6 7,6 7,4 7,1
Sogn og Fjordane 5,9 6,3 6,5 6,6 7,0 7,1 6,8 6,7 6,4 6,4
Møre og Romsdal 6,9 7,2 7,5 7,7 7,7 8,5 7,8 7,6 7,2 7,2
Sør-Trøndelag 7,0 7,6 7,5 7,4 7,7 8,8 8,0 7,6 7,4 7,4
Nord-Trøndelag 6,8 7,7 7,9 8,1 8,2 9,3 8,6 8,1 8,2 7,8
Nordland 7,4 8,0 8,3 8,2 8,3 8,7 8,3 8,2 8,1 8,2
Troms 8,0 8,6 9,0 8,8 9,0 9,8 9,0 8,7 8,6 8,2
Finnmark 8,0 8,7 9,1 9,5 9,3 9,7 9,2 8,4 8,0 8,2
Uoppgitt 7,3 10,7 12,8 11,1 10,6 0,9 0,2 0,2 0,1 0,7

Ia-bedrifter før 5 mars 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 5,9 6,1 6,3 6,3 6,2 6,8 6,1 5,9 5,8 5,6
Østfold 6,7 6,7 7,5 7,1 7,3 7,6 7,4 6,7 6,7 6,6
Akershus 6,1 6,1 6,2 6,4 6,2 6,6 6,0 5,8 5,6 5,6
Oslo 5,0 5,1 5,3 5,2 5,3 5,5 5,0 4,9 4,7 4,5
Hedmark 6,3 6,6 6,9 6,9 7,2 7,8 6,5 6,7 6,2 5,4
Oppland 6,0 6,3 6,8 6,5 6,3 7,1 6,2 6,5 5,9 6,0
Buskerud 6,5 6,6 7,1 7,0 6,8 7,5 6,9 6,2 6,3 5,9
Vestfold 6,7 6,5 6,4 6,7 6,3 7,2 6,4 6,0 6,0 6,1
Telemark 6,7 6,3 6,7 6,5 7,0 7,2 6,5 6,0 6,3 5,9
Aust-Agder 6,1 5,6 6,1 6,0 6,3 7,3 6,0 5,9 6,1 6,3
Vest-Agder 5,7 5,7 6,2 6,2 5,9 7,0 5,9 5,9 5,7 5,5
Rogaland 4,6 4,7 4,8 5,1 5,1 5,7 4,8 5,0 4,7 4,5
Hordaland 5,6 5,8 6,0 6,2 5,7 6,4 5,6 5,4 5,2 5,1
Sogn og Fjordane 5,2 5,7 5,8 5,8 6,7 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2
Møre og Romsdal 5,5 6,2 6,3 6,5 6,4 6,8 5,7 5,7 5,5 5,4
Sør-Trøndelag 6,4 7,0 7,0 6,7 6,7 7,5 6,8 6,7 6,7 6,1
Nord-Trøndelag 6,0 6,7 6,8 6,6 6,9 8,0 6,7 6,7 6,3 6,4
Nordland 6,3 6,7 7,1 7,1 6,8 7,1 6,7 6,3 6,4 6,5
Troms 6,4 7,3 7,1 7,0 6,4 7,1 6,3 6,4 6,5 6,0
Finnmark 7,1 7,1 7,9 7,9 7,6 8,9 8,0 6,5 7,3 6,8
Uoppgitt 2,4 1,2 4,1 0,7 3,0 0,3 0,1 0,2 . 1,2
Menn I alt 4,6 4,6 4,9 4,8 4,8 5,1 4,4 4,2 4,1 4,0
Østfold 5,4 4,9 6,4 5,7 5,8 5,8 6,1 5,0 5,1 4,9
Akershus 4,6 4,3 4,5 4,4 4,8 4,5 4,1 3,7 3,7 3,9
Oslo 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,4 3,5 3,2 3,3
Hedmark 5,5 5,6 5,7 5,6 5,9 6,3 4,9 5,1 4,6 4,1
Oppland 5,2 5,7 5,6 5,6 5,4 5,9 5,2 5,1 4,6 4,6
Buskerud 5,6 5,2 5,9 5,3 5,2 5,8 5,1 4,6 4,8 4,5
Vestfold 5,2 5,2 4,7 5,2 4,8 5,3 4,6 4,3 4,2 4,3
Telemark 5,1 4,7 5,0 4,7 5,4 5,7 5,0 4,5 5,0 4,9
Aust-Agder 5,7 4,9 5,3 5,2 5,4 6,2 5,4 5,0 5,4 4,8
Vest-Agder 4,6 4,7 5,2 4,9 4,4 5,8 4,4 4,4 4,2 4,4
Rogaland 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 3,3 3,2 3,0 3,1
Hordaland 4,3 4,4 4,5 4,7 4,4 4,7 4,0 3,9 3,7 3,7
Sogn og Fjordane 4,1 4,3 4,9 4,4 5,4 5,3 5,1 4,0 4,1 3,6
Møre og Romsdal 4,7 4,9 4,9 5,4 5,0 5,5 4,4 4,6 4,1 4,0
Sør-Trøndelag 4,7 5,2 5,4 5,0 4,6 5,0 4,8 4,4 4,2 4,3
Nord-Trøndelag 4,5 5,2 5,2 5,2 5,2 5,9 4,9 4,9 4,9 4,6
Nordland 4,9 5,1 5,7 5,5 5,2 5,3 4,7 4,4 4,2 4,4
Troms 4,7 5,4 5,0 4,8 4,5 4,8 3,8 4,0 4,1 3,8
Finnmark 5,6 5,2 5,7 6,7 5,5 6,2 6,1 4,6 5,2 5,5
Uoppgitt 0,2 . 1,4 . 0,3 . 0,1 . . .
Kvinner I alt 6,9 7,2 7,5 7,5 7,4 8,2 7,4 7,3 7,2 6,9
Østfold 7,5 7,9 8,3 8,1 8,3 9,0 8,3 8,0 7,8 7,9
Akershus 7,1 7,2 7,3 7,6 7,0 7,9 7,3 7,2 6,8 6,7
Oslo 5,9 6,0 6,6 6,2 6,4 6,9 6,3 6,1 5,9 5,5
Hedmark 7,1 7,4 7,9 8,1 8,3 9,2 7,8 8,0 7,5 6,4
Oppland 7,0 7,2 8,3 7,6 7,3 8,4 7,6 8,3 7,5 7,7
Buskerud 7,2 7,7 8,0 8,2 8,0 8,7 8,3 7,6 7,5 7,0
Vestfold 7,6 7,2 7,4 7,6 7,1 8,3 7,4 6,9 7,1 7,2
Telemark 7,8 7,5 7,9 7,9 8,1 8,2 7,5 7,2 7,3 6,6
Aust-Agder 6,5 6,5 6,9 6,9 7,2 8,7 6,7 7,0 7,0 8,0
Vest-Agder 6,8 6,6 7,2 7,4 7,4 8,3 7,4 7,5 7,2 6,7
Rogaland 5,6 5,8 6,0 6,2 6,1 7,2 6,1 6,5 6,2 5,7
Hordaland 7,0 7,2 7,7 7,8 7,2 8,4 7,3 7,1 6,9 6,7
Sogn og Fjordane 6,1 7,0 6,5 7,0 7,7 7,4 7,0 7,3 6,7 6,6
Møre og Romsdal 6,2 7,4 7,6 7,4 7,6 8,1 6,9 6,8 6,9 6,8
Sør-Trøndelag 7,3 8,0 8,0 7,8 8,0 9,0 8,2 8,2 8,3 7,4
Nord-Trøndelag 7,2 7,9 8,1 7,8 8,3 9,7 8,1 8,2 7,4 7,8
Nordland 7,3 8,0 8,1 8,3 8,0 8,4 8,2 7,8 8,2 8,2
Troms 7,6 8,7 8,7 8,6 7,8 8,7 8,3 8,2 8,3 7,8
Finnmark 8,1 8,5 9,7 8,8 9,2 10,9 9,3 7,8 8,7 7,7
Uoppgitt 7,5 4,7 10,9 2,2 6,9 0,8 . 0,6 . 3,7

Bedrifter uten ia-avtale.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 5,5 5,5 5,7 5,6 5,8 6,7 5,9 5,4 5,1 5,0
Østfold 6,6 6,2 6,7 6,8 7,1 8,1 6,9 6,5 6,1 6,3
Akershus 5,4 5,4 5,5 5,4 5,5 6,5 5,6 5,1 4,9 4,8
Oslo 5,4 5,1 5,4 5,2 5,2 6,1 5,1 4,8 4,6 4,4
Hedmark 5,9 6,3 6,7 6,4 6,6 7,5 6,9 6,3 6,1 5,4
Oppland 5,9 6,2 6,3 6,5 6,8 7,7 6,7 6,2 5,9 5,5
Buskerud 6,2 6,0 6,2 6,1 6,1 7,4 6,5 5,6 5,3 5,3
Vestfold 5,4 5,3 5,6 5,4 5,8 6,7 5,7 5,2 5,1 5,0
Telemark 6,1 6,1 6,0 6,5 6,7 7,6 6,6 6,0 5,7 5,4
Aust-Agder 5,9 5,7 5,7 5,6 6,2 7,2 6,4 5,5 5,4 5,5
Vest-Agder 5,9 5,7 5,8 5,6 5,9 7,4 6,5 6,0 5,7 5,5
Rogaland 4,1 4,1 4,3 4,3 4,5 5,2 4,5 4,2 4,0 4,0
Hordaland 5,1 5,3 5,4 5,4 5,7 6,3 5,7 5,4 5,3 5,1
Sogn og Fjordane 4,8 4,8 4,8 4,8 5,2 5,2 5,1 4,7 4,3 4,6
Møre og Romsdal 5,4 5,3 5,3 5,5 5,5 6,5 5,8 5,3 5,1 4,9
Sør-Trøndelag 5,9 6,0 5,6 5,6 6,0 6,7 5,9 5,6 5,1 5,0
Nord-Trøndelag 5,4 6,0 6,1 6,5 6,6 7,3 6,7 6,0 5,9 5,8
Nordland 5,9 6,3 6,3 6,4 6,5 7,2 6,8 6,5 5,9 6,0
Troms 6,3 6,7 6,7 6,7 6,7 7,8 7,3 6,6 6,1 6,0
Finnmark 6,5 6,5 7,5 7,8 7,3 7,9 7,7 6,1 6,1 6,2
Uoppgitt 12,0 8,4 13,7 10,2 13,6 0,7 1,2 0,2 . .
Menn I alt 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,9 5,1 4,7 4,4 4,3
Østfold 5,9 5,6 5,9 6,0 6,3 7,6 6,2 5,7 5,3 5,5
Akershus 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 5,5 4,7 4,3 4,0 4,0
Oslo 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 5,2 4,3 4,0 3,9 3,6
Hedmark 5,2 5,4 6,0 5,7 6,1 7,0 6,2 5,7 5,4 4,8
Oppland 5,4 5,5 5,6 5,6 6,0 7,1 6,1 5,6 5,1 4,7
Buskerud 5,4 5,2 5,4 5,3 5,4 6,6 5,6 4,8 4,6 4,5
Vestfold 4,7 4,7 4,9 4,7 5,0 6,0 5,0 4,7 4,4 4,4
Telemark 5,4 5,5 5,5 5,9 5,9 7,3 5,9 5,3 5,1 4,8
Aust-Agder 5,3 5,3 5,3 5,1 5,3 6,6 5,5 4,9 4,8 5,0
Vest-Agder 5,2 5,3 4,9 5,0 5,1 6,5 5,5 5,2 5,0 4,9
Rogaland 3,6 3,6 3,7 3,7 3,9 4,4 4,0 3,6 3,3 3,3
Hordaland 4,4 4,7 4,8 4,6 4,8 5,6 5,0 4,6 4,5 4,3
Sogn og Fjordane 4,6 4,5 4,1 4,3 4,7 4,6 4,7 4,2 3,9 4,4
Møre og Romsdal 4,8 4,5 4,6 4,8 4,6 5,7 5,0 4,4 4,3 4,0
Sør-Trøndelag 5,0 5,1 4,8 4,7 5,1 5,6 5,0 4,8 4,4 4,1
Nord-Trøndelag 5,0 5,3 5,4 5,7 5,9 6,5 5,9 5,2 5,1 5,0
Nordland 5,4 5,4 5,5 5,7 5,8 6,5 6,2 5,9 5,2 5,2
Troms 5,6 6,1 5,8 5,9 6,0 7,0 6,6 5,9 5,3 5,2
Finnmark 6,0 5,6 7,0 7,3 6,5 7,5 6,8 5,1 5,6 5,7
Uoppgitt 19,7 5,4 3,0 9,5 6,8 2,2 2,5 . . .
Kvinner I alt 6,7 6,8 7,1 7,0 7,2 8,1 7,3 6,8 6,5 6,5
Østfold 7,7 7,3 8,0 8,3 8,6 9,2 8,3 8,0 7,6 7,9
Akershus 6,9 6,8 7,2 7,1 7,0 8,3 7,3 6,6 6,4 6,2
Oslo 6,7 6,3 6,7 6,5 6,3 7,4 6,4 6,0 5,7 5,7
Hedmark 7,3 8,0 7,9 7,9 7,6 8,5 8,3 7,6 7,5 6,7
Oppland 6,7 7,4 7,5 8,1 8,2 8,9 7,8 7,6 7,4 7,2
Buskerud 7,4 7,2 7,6 7,4 7,5 8,8 8,3 7,0 6,7 7,0
Vestfold 6,7 6,3 6,9 6,6 7,2 8,0 7,1 6,2 6,4 6,4
Telemark 7,3 7,0 7,1 7,6 8,0 8,2 7,8 7,4 7,1 6,7
Aust-Agder 6,8 6,5 6,5 6,6 7,9 8,3 8,1 6,7 6,6 6,6
Vest-Agder 7,2 6,7 7,7 6,8 7,4 9,2 8,4 7,7 6,9 6,8
Rogaland 4,9 5,2 5,4 5,3 5,8 6,6 5,7 5,7 5,4 5,4
Hordaland 6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 7,8 7,0 7,1 6,8 6,8
Sogn og Fjordane 5,3 5,4 6,1 5,6 6,1 6,6 6,2 5,9 5,1 5,1
Møre og Romsdal 6,6 6,8 6,9 7,1 7,3 8,1 7,4 7,2 6,8 6,7
Sør-Trøndelag 7,2 7,7 7,0 7,2 7,6 8,6 7,6 7,2 6,6 6,9
Nord-Trøndelag 6,4 7,3 7,6 8,0 7,9 8,9 8,5 7,7 7,5 7,5
Nordland 6,9 7,9 8,0 7,7 7,9 8,6 8,0 7,8 7,4 7,8
Troms 7,7 7,9 8,6 8,4 8,3 9,5 9,0 8,1 7,9 7,9
Finnmark 7,3 8,0 8,3 8,8 8,7 8,9 9,4 8,3 7,1 7,6
Uoppgitt 7,0 9,3 17,3 10,5 15,8 0,1 0,6 0,3 . .