Legemeldt sykefravær i prosent 3 kvartal 2004-2013. Totalt, sektor, kjønn og Ia-avtale.

Ia-bedrifter før 5 mars 2003.

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003.

Bedrifter uten ia-avtale.