Legemeldt sykefravær i prosent 3 kvartal 2004-2013. Totalt, alder,kjønn og Ia-avtale.

Ia-bedrifter før 5 mars 2003

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003

Bedrifter uten ia-avtale.