Arkiv - Rehabiliteringspenger pr. desember 1998-2007