Tabeller

Utviklingen

I 2010 har tre av fem uførepensjonister enten en psykisk lidelse eller sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og bindevev. Mens det for 10 år siden var betraktelig færre med psykiske lidelser enn med muskel- og skjelettlidelser, er andelene tilnærmet like ved utgangen av 2010, med 31 prosent for hver av diagnosegruppene sett i forhold til alle uføre.

I tillegg til disse to store diagnosegruppene har ca. 7 prosent av de uføre sykdommer i nervesystemet, og 6 prosent har sykdommer i sirkulasjonssystemet.