Nye mottakere av AFP, etter kjønn og ordning. 1998-2007. Gjennomsnittlig pensjonsgrad.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 90,9 89,2 85,1 90,9 90,1 90,2 90,1 88,8 86,8 85,4
Privat 1) 95,8 94,3 91,0 94,0 93,1 93,1 93,1 93,0 90,6 88,1
Offentlig 87,1 84,7 80,4 88,1 87,3 87,5 87,6 85,5 83,6 83,0
Kvinner i alt 90,7 89,1 84,9 90,4 89,2 89,5 89,7 87,8 86,1 84,8
Privat 1) 95,7 95,0 90,8 93,1 92,5 92,8 92,0 92,2 90,2 87,3
Offentlig 88,9 86,6 82,5 89,1 87,8 88,0 88,7 86,1 84,5 83,8
Menn i alt 91,1 89,2 85,3 91,3 90,8 90,8 90,4 89,6 87,4 85,9
Privat 1) 95,9 94,1 91,1 94,3 93,4 93,2 93,5 93,3 90,9 88,5
Offentlig 84,9 82,3 77,4 86,6 86,6 86,9 86,0 84,5 82,3 81,6
1) Spekter, tidligere NAVO er inkludert
Fra 1.oktober 1997 ble det mulig å kombinere AFP med arbeid, dvs. ta ut gradert pensjon