Nye alderspensjonister i 1. halvår 2006-2015. Ytelse. Menn og kvinner. Antall

2006 2007 2008 2009 7) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 20 436 21 236 19 822 - 23 582 51 683 44 009 41 286 39 324 37 483
Minstepensjonister 1) 4 564 4 544 3 992 - 4 342 - - 2 418 2 206 1 863
Med tilleggspensjon i alt 19 189 20 024 18 745 - 22 630 50 710 42 786 40 289 38 155 36 237
Med tilleggspensjon utover særtillegget 15 849 16 688 15 797 - 19 239 2 051 115 63 40 39
Med særtillegg i alt 2) 4 564 4 544 3 992 - 4 342 772 206 159 146 138
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg - - - - - 44 951 38 980 36 137 34 271 32 571
Med pensjonstillegg i alt 3) - - - - - 3 909 4 301 4 676 4 409 4 044
Med minstenivåtillegg 4) - - - - - 228 362 323 308 233
Med skjermingstillegg 5) - - - - - - 8 925 11 490 10 836 10 238
Med forsørgingstillegg for ektefelle 361 302 245 - 251 157 147 159 118 92
Med forsørgingstillegg for barn 42 60 45 - 32 58 28 42 47 40
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 6) 1 210 1 258 1 125 - - - - - - -

Nye alderspensjonister i 1. halvår 2005-2014. Ytelse. Menn og kvinner. Prosent

2006 2007 2008 2009 7) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Minstepensjonister 1) 22,3 21,4 20,1 18,9 18,4 . . 5,9 5,6 5,0
Med tilleggspensjon i alt 93,9 94,3 94,6 96,4 96,0 98,1 97,2 97,6 97,0 96,7
Med tilleggspensjon utover særtillegget 77,6 78,6 79,7 81,9 81,6 4,0 0,3 0,2 0,1 0,1
Med særtillegg i alt 2) 22,3 21,4 20,1 18,9 18,4 1,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg . . . . . 87,0 88,6 87,5 87,2 86,9
Med pensjonstillegg i alt 3) . . . . . 7,6 9,8 11,3 11,2 10,8
Med minstenivåtillegg 4) . . . . . 0,4 0,8 0,8 0,8 0,6
Med skjermingstillegg 5) . . . . . . 20,3 27,8 27,6 27,3
Med forsørgingstillegg for ektefelle 1,8 1,4 1,2 1,3 1,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
Med forsørgingstillegg for barn 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 6) 5,9 5,9 5,7 . . . . . . .
1) Tall for 1. halvår 2011 og 1. halvår 2012 mangler
2) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
3) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
4) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
5) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
6) Tall for 1. halvår 2009-2015 mangler foreløpig
7) Prosent-andelene for 2009 er basert på tall for februar-juni
Pga endringer i datavarehuset, er noen av tallene i 1. halvår 2012-2014 endret

Nye alderspensjonister i 1. halvår 2006-2015. Ytelse. Menn. Antall

2006 2007 2008 2009 7) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 10 114 10 379 9 878 - 11 758 34 024 25 754 22 394 20 808 19 613
Minstepensjonister 1) 663 663 623 - 714 - - 375 339 369
Med tilleggspensjon i alt 9 820 10 118 9 596 - 11 549 33 842 25 329 22 071 20 358 19 046
Med tilleggspensjon utover særtillegget 9 438 9 716 9 239 - 11 043 1 154 78 41 28 26
Med særtillegg i alt 2) 663 663 623 - 714 198 74 75 48 50
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg - - - - - 32 124 24 720 21 434 19 710 18 422
Med pensjonstillegg i alt 3) - - - - - 547 614 673 723 673
Med minstenivåtillegg 4) - - - - - 64 119 91 104 63
Med skjermingstillegg 5) - - - - - - 3 886 4 777 4 390 4 167
Med forsørgingstillegg for ektefelle 350 299 239 - 245 155 146 156 113 90
Med forsørgingstillegg for barn 41 56 42 - 31 58 28 41 47 40
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 6) 414 445 418 - - - - - - -

Nye alderspensjonister i 1. halvår 2006-2015. Ytelse. Menn. Prosent

2006 2007 2008 2009 7) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Minstepensjonister 1) 6,6 6,4 6,3 5,3 6,1 . . 1,7 1,6 1,9
Med tilleggspensjon i alt 97,1 97,5 97,1 98,4 98,2 99,5 98,3 98,6 97,8 97,1
Med tilleggspensjon utover særtillegget 93,3 93,6 93,5 94,7 93,9 3,4 0,3 0,2 0,1 0,1
Med særtillegg i alt 2) 6,6 6,4 6,3 5,3 6,1 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg . . . . . 94,4 96,0 95,7 94,7 93,9
Med pensjonstillegg i alt 3) . . . . . 1,6 2,4 3,0 3,5 3,4
Med minstenivåtillegg 4) . . . . . 0,2 0,5 0,4 0,5 0,3
Med skjermingstillegg 5) . . . . . . 15,1 21,3 21,1 21,2
Med forsørgingstillegg for ektefelle 3,5 2,9 2,4 2,5 2,1 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5
Med forsørgingstillegg for barn 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 6) 4,1 4,3 4,2 . . . . . . .
1) Tall for 1. halvår 2011 og 1. halvår 2012 mangler
2) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
3) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
4) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
5) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
6) Tall for 1. halvår 2009-2015 mangler foreløpig
7) Prosent-andelene for 2009 er basert på tall for februar-juni
Pga endringer i datavarehuset, er noen av tallene i 1. halvår 2012-2014 endret

Nye alderspensjonister i 1. halvår 2006-2015. Ytelse. Kvinner. Antall

2006 2007 2008 2009 7) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 10 322 10 857 9 944 - 11 824 17 659 18 255 18 892 18 516 17 870
Minstepensjonister 1) 3 901 3 881 3 369 - 3 628 - - 2 043 1 867 1 494
Med tilleggspensjon i alt 9 369 9 906 9 149 - 11 081 16 868 17 457 18 218 17 797 17 191
Med tilleggspensjon utover særtillegget 6 411 6 972 6 558 - 8 196 897 37 22 12 13
Med særtillegg i alt 2) 3 901 3 881 3 369 - 3 628 573 132 84 98 88
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg - - - - - 12 827 14 260 14 703 14 561 14 149
Med pensjonstillegg i alt 3) - - - - - 3 362 3 687 4 003 3 686 3 371
Med minstenivåtillegg 4) - - - - - 164 243 232 204 170
Med skjermingstillegg 5) - - - - - - 5 039 6 713 6 446 6 071
Med forsørgingstillegg for ektefelle 11 3 6 - 6 2 1 3 5 2
Med forsørgingstillegg for barn 1 4 3 - 1 - - 1 - -
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 6) 796 813 707 - - - - - - -

Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2006-2015. Ytelse. Kvinner. Prosent

2006 2007 2008 2009 7) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Minstepensjonister 1) 37,8 35,7 33,9 30,8 30,7 . . 10,8 10,1 8,4
Med tilleggspensjon i alt 90,8 91,2 92,0 94,3 93,7 95,5 95,6 96,4 96,1 96,2
Med tilleggspensjon utover særtillegget 62,1 64,2 65,9 69,2 69,3 5,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Med særtillegg i alt 2) 37,8 35,7 33,9 30,8 30,7 3,2 0,7 0,4 0,5 0,5
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg . . . . . 72,6 78,1 77,8 78,6 79,2
Med pensjonstillegg i alt 3) . . . . . 19,0 20,2 21,2 19,9 18,9
Med minstenivåtillegg 4) . . . . . 0,9 1,3 1,2 1,1 1,0
Med skjermingstillegg 5) . . . . . . 27,6 35,5 34,8 34,0
Med forsørgingstillegg for ektefelle 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Med forsørgingstillegg for barn 0,0 0,0 0,0 . 0,0 . . 0,0 . .
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 6) 7,7 7,5 7,1 . . . . . . .
1) Tall for 1. halvår 2011 og 1. halvår 2012 mangler
2) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
3) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
4) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
5) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
6) Tall for 1. halvår 2009-2015 mangler foreløpig
7) Prosent-andelene for 2009 er basert på tall for februar-juni
Pga endringer i datavarehuset, er noen av tallene i 1. halvår 2012-2014 endret