Nye alderspensjonister i 1. halvår 2006-2015. Fylke. Antall. Menn og kvinner

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 20 436 21 236 19 822 - 23 582 51 683 44 009 41 286 39 324 37 483
Østfold 1 196 1 241 1 089 - 1 333 2 953 2 597 2 529 2 375 2 219
Akershus 2 076 2 202 1 871 - 2 384 5 906 4 785 4 320 3 993 3 657
Oslo 1 774 1 949 1 703 - 2 138 5 098 4 119 3 759 3 558 3 162
Hedmark 961 937 903 - 1 094 2 253 1 887 1 926 1 773 1 703
Oppland 856 883 838 - 1 048 2 186 1 790 1 649 1 634 1 516
Buskerud 1 082 1 075 1 022 - 1 204 3 012 2 573 2 428 2 207 2 138
Vestfold 1 116 1 137 919 - 1 086 2 806 2 174 2 132 2 034 1 875
Telemark 770 748 752 - 849 1 816 1 579 1 567 1 439 1 364
Aust-Agder 452 467 440 - 494 1 125 946 892 965 843
Vest-Agder 662 654 590 - 773 1 502 1 384 1 326 1 214 1 156
Rogaland 1 448 1 546 1 404 - 1 675 3 838 3 284 2 895 2 918 2 910
Hordaland 1 816 1 887 1 793 - 1 905 4 611 3 914 3 644 3 539 3 451
Sogn og Fjordane 435 447 419 - 483 1 119 911 912 841 828
Møre og Romsdal 1 006 1 064 1 036 - 1 198 2 477 2 441 2 149 2 088 1 969
Sør-Trøndelag 1 108 1 084 1 141 - 1 368 2 845 2 340 2 168 2 148 2 123
Nord-Trøndelag 549 583 614 - 670 1 456 1 305 1 167 1 093 1 060
Nordland 1 029 1 052 1 060 - 1 201 2 245 2 074 2 071 1 918 1 829
Troms 570 645 645 - 715 1 386 1 367 1 276 1 211 1 250
Finnmark 295 293 289 - 360 746 623 527 579 557
Bosatt i utlandet 1 235 1 342 1 293 - 1 604 2 303 1 916 1 949 1 797 1 873
Uoppgitt - - 1 - - - - - - -
Tall for 2009 mangler
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for 1. halvår 2012 og 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. Pga andre endringer, er også 'I alt'-tallene for disse årene endret noe. (Tall for 1. halvår 2014 er ikke tidligere publisert)

Nye alderspensjonister i 1. halvår 2006-2015. Fylke. Antall. Menn

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 10 114 10 379 9 878 - 11 758 34 024 25 754 22 394 20 808 19 613
Østfold 576 620 502 - 662 1 903 1 516 1 348 1 222 1 153
Akershus 1 007 1 051 929 - 1 173 3 860 2 732 2 245 2 008 1 843
Oslo 858 905 861 - 1 052 3 235 2 241 1 932 1 740 1 584
Hedmark 478 462 467 - 527 1 479 1 106 1 050 905 858
Oppland 444 432 410 - 518 1 490 996 881 886 765
Buskerud 540 516 508 - 585 2 030 1 482 1 298 1 147 1 082
Vestfold 567 533 436 - 537 1 889 1 266 1 157 1 080 979
Telemark 365 378 356 - 429 1 161 962 900 749 716
Aust-Agder 225 216 226 - 226 767 576 494 519 451
Vest-Agder 316 304 293 - 361 980 822 710 659 627
Rogaland 711 752 670 - 854 2 567 1 997 1 644 1 611 1 569
Hordaland 873 908 866 - 946 3 074 2 323 1 966 1 915 1 838
Sogn og Fjordane 232 241 232 - 228 763 554 531 470 454
Møre og Romsdal 494 542 509 - 617 1 666 1 534 1 215 1 159 1 035
Sør-Trøndelag 535 529 578 - 701 1 880 1 311 1 130 1 120 1 059
Nord-Trøndelag 281 289 317 - 336 995 775 644 602 557
Nordland 507 527 537 - 601 1 484 1 251 1 197 1 051 982
Troms 285 342 329 - 362 902 823 684 615 664
Finnmark 155 139 150 - 185 518 393 280 308 290
Bosatt i utlandet 665 693 702 - 858 1 381 1 094 1 088 1 042 1 107
Tall for 2009 mangler
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for 1. halvår 2012 og 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. Pga andre endringer, er også 'I alt'-tallene for disse årene endret noe. (Tall for 1. halvår 2014 er ikke tidligere publisert)

Nye alderspensjonister i 1. halvår 2006-2015. Fylke. Antall. Kvinner

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 10 322 10 857 9 944 - 11 824 17 659 18 255 18 892 18 516 17 870
Østfold 620 621 587 - 671 1 050 1 081 1 181 1 153 1 066
Akershus 1 069 1 151 942 - 1 211 2 046 2 053 2 075 1 985 1 814
Oslo 916 1 044 842 - 1 086 1 863 1 878 1 827 1 818 1 578
Hedmark 483 475 436 - 567 774 781 876 868 845
Oppland 412 451 428 - 530 696 794 768 748 751
Buskerud 542 559 514 - 619 982 1 091 1 130 1 060 1 056
Vestfold 549 604 483 - 549 917 908 975 954 896
Telemark 405 370 396 - 420 655 617 667 690 648
Aust-Agder 227 251 214 - 268 358 370 398 446 392
Vest-Agder 346 350 297 - 412 522 562 616 555 529
Rogaland 737 794 734 - 821 1 271 1 287 1 251 1 307 1 341
Hordaland 943 979 927 - 959 1 537 1 591 1 678 1 624 1 613
Sogn og Fjordane 203 206 187 - 255 356 357 381 371 374
Møre og Romsdal 512 522 527 - 581 811 907 934 929 934
Sør-Trøndelag 573 555 563 - 667 965 1 029 1 038 1 028 1 064
Nord-Trøndelag 268 294 297 - 334 461 530 523 491 503
Nordland 522 525 523 - 600 761 823 874 867 847
Troms 285 303 316 - 353 484 544 592 596 586
Finnmark 140 154 139 - 175 228 230 247 271 267
Bosatt i utlandet 570 649 591 - 746 922 822 861 755 766
Uoppgitt - - 1 - - - - - - -
Tall for 2009 mangler
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for 1. halvår 2012 og 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. Pga andre endringer, er også 'I alt'-tallene for disse årene endret noe. (Tall for 1. halvår 2014 er ikke tidligere publisert)