Nye alderspensjonister etter kjønn og alder i 1. halvår 2011-2015. Antall og prosent. Menn og kvinner

Alder 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Antall Antall Antall Antall Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
I alt 51 683 44 009 41 286 39 320 37 483 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
62 år 7 397 8 299 8 102 8 706 9 180 14,3 18,9 19,6 22,1 24,5
63 år 4 715 2 951 1 766 1 644 1 501 9,1 6,7 4,3 4,2 4,0
64 år 4 624 2 514 1 557 1 349 1 205 8,9 5,7 3,8 3,4 3,2
65 år 4 723 2 569 1 650 1 449 1 297 9,1 5,8 4,0 3,7 3,5
66 år 3 681 1 790 1 092 897 812 7,1 4,1 2,6 2,3 2,2
67 år 26 060 25 202 26 398 24 443 22 541 50,4 57,3 63,9 62,2 60,1
68 år+ 483 684 721 832 947 0,9 1,6 1,7 2,1 2,5
Pga endringer i datavarehuset, er det blitt små endringer i noen av tallene for 1. halvår 2012-2014

Nye alderspensjonister etter kjønn og alder i 1. halvår 2011-2015. Antall og prosent. Menn

Alder 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Antall Antall Antall Antall Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
I alt 34 024 25 754 22 394 20 804 19 613 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
62 år 6 227 6 524 6 202 6 524 6 693 18,3 25,3 27,7 31,4 34,1
63 år 3 989 2 195 1 144 1 028 913 11,7 8,5 5,1 4,9 4,7
64 år 3 898 1 863 1 041 811 726 11,5 7,2 4,6 3,9 3,7
65 år 3 855 1 820 1 066 827 711 11,3 7,1 4,8 4,0 3,6
66 år 2 939 1 220 675 506 469 8,6 4,7 3,0 2,4 2,4
67 år 12 880 11 779 11 868 10 642 9 576 37,9 45,7 53,0 51,2 48,8
68 år+ 236 353 398 466 525 0,7 1,4 1,8 2,2 2,7
Pga endringer i datavarehuset, er det blitt små endringer i noen av tallene for 1. halvår 2012-2014

Nye alderspensjonister etter kj@nn og alder i 1. halvårl 2011-2015. Antall og prosent. Kvinner

Alder 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Antall Antall Antall Antall Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
I alt 17 659 18 255 18 892 18 516 17 870 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
62 år 1 170 1 775 1 900 2 182 2 487 6,6 9,7 10,1 11,8 13,9
63 år 726 756 622 616 588 4,1 4,1 3,3 3,3 3,3
64 år 726 651 516 538 479 4,1 3,6 2,7 2,9 2,7
65 år 868 749 584 622 586 4,9 4,1 3,1 3,4 3,3
66 år 742 570 417 391 343 4,2 3,1 2,2 2,1 1,9
67 år 13 180 13 423 14 530 13 801 12 965 74,6 73,5 76,9 74,5 72,6
68 år+ 247 331 323 366 422 1,4 1,8 1,7 2,0 2,4
Pga endringer i datavarehuset, er det blitt små endringer i noen av tallene for 1. halvår 2012-2014