Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 31.12.2007. Antall. Kvinner og menn.

62 63 64 65 66-67
I alt
I alt 44 251 6 197 9 411 9 378 9 717 9 548
Privat 20 048 2 919 4 292 4 304 4 345 4 188
LH/NHO 18 406 2 686 3 916 3 960 3 991 3 853
Bank/finans 1 627 229 375 340 349 334
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg 15 4 1 4 5 1
Offentlig 23 186 3 070 4 861 4 899 5 195 5 161
Kommunal 11 899 1 655 2 490 2 443 2 686 2 625
Statlig under 65 år 1) 6 399 1 414 2 364 2 451 170 -
Statlig 65 år og over 4 888 1 7 5 2 339 2 536
Andre 1 017 208 258 175 177 199
Spekter, tidligere NAVO 1 017 208 258 175 177 199
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"

Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 31.12.2007. Antall. Kvinner.

62 63 64 65 66-67
I alt
I alt 20 739 3 001 4 486 4 396 4 531 4 325
Privat 6 112 917 1 320 1 303 1 304 1 268
LH/NHO 5 256 798 1 119 1 112 1 128 1 099
Bank/finans 851 118 201 189 175 168
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg 5 1 - 2 1 1
Offentlig 14 257 2 002 3 076 3 031 3 161 2 987
Kommunal 8 525 1 229 1 797 1 767 1 926 1 806
Statlig under 65 år 1) 3 388 773 1 276 1 261 78 -
Statlig 65 år og over 2 344 - 3 3 1 157 1 181
Andre 370 82 90 62 66 70
Spekter, tidligere NAVO 370 82 90 62 66 70
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"

Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 31.12.2007. Antall. Menn.

62 63 64 65 66-67
I alt
I alt 23 512 3 196 4 925 4 982 5 186 5 223
Privat 13 936 2 002 2 972 3 001 3 041 2 920
LH/NHO 13 150 1 888 2 797 2 848 2 863 2 754
Bank/finans 776 111 174 151 174 166
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg 10 3 1 2 4 -
Offentlig 8 929 1 068 1 785 1 868 2 034 2 174
Kommunal 3 374 426 693 676 760 819
Statlig under 65 år 1) 3 011 641 1 088 1 190 92 -
Statlig 65 år og over 2 544 1 4 2 1 182 1 355
Andre 647 126 168 113 111 129
Spekter, tidligere NAVO 647 126 168 113 111 129
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"