Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.06.2006. Kvinner og menn.

62 63 64 65 66-67
I alt
I alt 38 567 5 714 7 604 7 970 7 816 9 463
Privat 18 111 2 961 3 626 3 737 3 593 4 194
LH/NHO 16 757 2 729 3 349 3 413 3 340 3 926
Bank/finans 1 336 231 273 319 251 262
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg 18 1 4 5 2 6
Offentlig 19 705 2 619 3 847 4 079 4 070 5 090
Kommunal 10 331 1 504 1 971 2 073 2 153 2 630
Statlig under 65 år 1) 5 161 1 115 1 873 2 004 169 -
Statlig 65 år og over 4 213 - 3 2 1 748 2 460
Andre 751 134 131 154 153 179
NAVO 751 134 131 154 153 179
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"

Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.06.2006. Kvinner.

62 63 64 65 66-67
I alt
I alt 17 397 2 582 3 506 3 627 3 450 4 232
Privat 5 337 895 1 089 1 123 1 043 1 187
LH/NHO 4 640 764 948 961 921 1 046
Bank/finans 690 130 140 160 121 139
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg 7 1 1 2 1 2
Offentlig 11 788 1 637 2 373 2 441 2 350 2 987
Kommunal 7 263 1 084 1 417 1 486 1 441 1 835
Statlig under 65 år 1) 2 531 553 955 953 70 -
Statlig 65 år og over 1 994 - 1 2 839 1 152
Andre 272 50 44 63 57 58
NAVO 272 50 44 63 57 58
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"

Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.06.2006. Menn.

62 63 64 65 66-67
I alt
I alt 21 170 3 132 4 098 4 343 4 366 5 231
Privat 12 774 2 066 2 537 2 614 2 550 3 007
LH/NHO 12 117 1 965 2 401 2 452 2 419 2 880
Bank/finans 646 101 133 159 130 123
Har fått sluttvlag, får ikke AFP-tilleg 11 - 3 3 1 4
Offentlig 7 917 982 1 474 1 638 1 720 2 103
Kommunal 3 068 420 554 587 712 795
Statlig under 65 år 1) 2 630 562 918 1 051 99 -
Statlig 65 år og over 2 219 - 2 - 909 1 308
Andre 479 84 87 91 96 121
NAVO 479 84 87 91 96 121
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"