Mottakere av AFP, etter fylke, i prosent av befolkningen *). Pr. 31.12.1998-2007. Prosent.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 12,7 15,1 18,3 18,3 18,2 18,2 18,3 18,3 18,9 19,1
Østfold 11,3 13,7 16,5 16,6 16,3 17,1 17,6 17,8 18,4 18,7
Akershus 13,9 16,6 20,1 20,3 20,0 20,0 20,2 20,1 20,2 20,4
Oslo 11,8 13,9 17,0 17,3 17,1 16,8 16,0 15,6 16,0 16,7
Hedmark 13,4 15,8 18,7 18,7 18,6 18,5 18,6 19,2 20,0 19,7
Oppland 15,2 17,3 20,7 20,7 20,1 20,0 20,4 20,7 22,1 22,3
Buskerud 14,9 17,6 20,8 21,3 21,3 21,8 21,9 21,7 22,7 22,7
Vestfold 10,7 12,8 15,3 15,3 15,3 15,6 15,6 15,4 15,7 15,6
Telemark 9,8 12,8 17,0 18,0 17,8 17,6 16,8 16,6 17,0 17,8
Aust-Agder 9,8 12,2 14,9 15,6 15,9 16,6 17,3 17,0 17,1 17,3
Vest-Agder 11,7 13,7 16,4 15,7 15,7 15,0 15,7 16,0 17,3 17,6
Rogaland 16,2 18,5 21,8 21,7 21,5 21,0 20,8 20,4 21,3 21,5
Hordaland 14,3 17,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,1 20,6 20,9 20,6
Sogn og Fjordane 14,7 18,3 22,1 22,2 22,2 21,7 21,8 22,1 23,2 22,3
Møre og Romsdal 12,7 14,2 17,4 16,7 16,5 16,7 17,3 17,3 17,4 17,6
Sør-Trøndelag 12,7 15,5 18,3 18,2 18,3 18,4 18,7 19,3 20,0 20,3
Nord-Trøndelag 13,4 15,9 18,7 17,9 17,9 17,6 18,1 18,4 18,6 18,5
Nordland 8,5 11,0 14,1 14,6 14,8 14,6 14,4 14,6 15,4 15,6
Troms 9,4 10,7 12,9 12,6 12,1 12,2 12,6 13,8 14,5 15,0
Finnmark 8,2 10,0 11,9 12,4 12,5 12,4 12,8 13,3 13,4 14,4
Bosatt i utlandet - - - - - - - - - *******
*) Befolkningen i alderen 62-67 år. 11/12 av 62-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.