Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. desember 2013. Antall

Kjønn og alderI altMinstepensjonisterMed tilleggspensjon i altMed tilleggspensjon utover særtilleggetMed særtillegg i alt 1)Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstilleggMed pensjonstillegg i alt 2)Med minstenivåtillegg 3)Med skjermingstillegg 4)Med ventetillegg 5)Med fors.tillegg for ektefelleMed fors.tillegg for barn
Menn + kvinner800 350157 721763 668414 407144 086216 88224 808153 01459 9427632 165465
62-66 år70 127-70 101--69 84128621----
67-69 år162 1389 989158 661--138 89323 2337 76559 942-790206
70-74 år194 49137 097186 867149 60335 4598 1481 28936 181--795190
75-79 år141 87835 032133 336107 42234 451--34 348--32856
80-84 år111 70830 836103 78581 46530 239--30 432--14311
85 år+120 00844 767110 91875 91743 937--44 267-7631092
Menn378 59819 552371 721221 96917 884135 1863 49118 71125 2832882 125463
62-66 år53 644-53 639--53 6133111----
67-69 år80 8571 32280 340--77 6073 2411 12025 283-779205
70-74 år94 0655 20092 62284 8954 9923 9662194 926--788189
75-79 år64 5324 70462 68559 8684 660--4 526--31856
80-84 år46 5333 91844 92642 6543 879--3 820--13511
85 år+38 9674 40837 50934 5524 353--4 308-2881052
Kvinner421 752138 169391 947192 438126 20281 69621 317134 30334 659475402
62-66 år16 483-16 462--16 22825510----
67-69 år81 2818 66778 321--61 28619 9926 64534 659-111
70-74 år100 42631 89794 24564 70830 4674 1821 07031 255--71
75-79 år77 34630 32870 65147 55429 791--29 822--10-
80-84 år65 17526 91858 85938 81126 360--26 612--8-
85 år+81 04140 35973 40941 36539 584--39 959-4754-
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.

Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. desember 2013. Prosent

Kjønn og alderI altMinstepensjonisterMed tilleggspensjon i altMed tilleggspensjon utover særtilleggetMed særtillegg i alt 1)Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstilleggMed pensjonstillegg i alt 2)Med minstenivåtillegg 3)Med skjermingstillegg 4)Med ventetillegg 5)Med fors.tillegg for ektefelleMed fors.tillegg for barn
Menn + kvinner100,019,795,451,818,027,13,119,17,50,10,30,1
62-66 år100,0.100,0..99,60,40,0....
67-69 år100,06,297,9..85,714,34,837,0.0,50,1
70-74 år100,019,196,176,918,24,20,718,6..0,40,1
75-79 år100,024,794,075,724,3..24,2..0,20,0
80-84 år100,027,692,972,927,1..27,2..0,10,0
85 år+100,037,392,463,336,6..36,9.0,60,10,0
Menn100,05,298,258,64,735,70,94,96,70,10,60,1
62-66 år100,0.100,0..99,90,10,0....
67-69 år100,01,699,4..96,04,01,431,3.1,00,3
70-74 år100,05,598,590,35,34,20,25,2..0,80,2
75-79 år100,07,397,192,87,2..7,0..0,50,1
80-84 år100,08,496,591,78,3..8,2..0,30,0
85 år+100,011,396,388,711,2..11,1.0,70,30,0
Kvinner100,032,892,945,629,919,45,131,88,20,10,00,0
62-66 år100,0.99,9..98,51,50,1....
67-69 år100,010,796,4..75,424,68,242,6.0,00,0
70-74 år100,031,893,864,430,34,21,131,1..0,00,0
75-79 år100,039,291,361,538,5..38,6..0,0.
80-84 år100,041,390,359,540,4..40,8..0,0.
85 år+100,049,890,651,048,8..49,3.0,60,0.
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.