Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. juni 2015. Antall

Kjønn og alder I alt Minste-
pensjonister
Med
tilleggspensjon
i alt
Med
tilleggspensjon
utover
særtillegget
Med
særtillegg
i alt 1)
Med
tilleggspensjon
uten å motta
pensjonstillegg
Med
pensjons-
tillegg
i alt 2)
Med
minste-
nivåtillegg 3)
Med skjermings-
tillegg 4)
Med ventetillegg 5) Med fors.tillegg
for
ektefelle
Med fors.tillegg
for
barn
Menn + kvinner 854 173 147 328 821 003 385 663 123 239 309 272 35 672 145 217 89 470 391 2 045 491
62-66 år 86 189 - 86 135 - - 85 762 394 29 - - - -
67-69 år 169 909 8 945 166 997 - - 147 255 22 516 8 709 60 976 - 712 214
70-74 år 216 120 34 528 209 133 104 248 22 814 76 255 12 762 34 027 28 494 - 735 194
75-79 år 150 732 34 306 142 738 117 422 33 306 - - 33 648 - - 354 72
80-84 år 110 374 28 504 103 333 82 793 27 576 - - 28 095 - - 147 10
85 år+ 120 849 41 045 112 667 81 200 39 543 - - 40 709 - 391 97 1
Menn 410 062 18 922 403 159 202 056 15 645 186 554 5 392 18 452 37 096 143 2 010 488
62-66 år 63 745 - 63 450 - - 63 422 32 18 - - - -
67-69 år 84 970 1 377 84 463 - - 81 510 3 397 1 346 25 128 - 703 213
70-74 år 105 522 4 875 104 257 58 682 3 239 41 622 1 963 4 717 11 968 - 731 192
75-79 år 69 332 4 709 67 586 64 718 4 611 - - 4 558 - - 345 72
80-84 år 46 478 3 776 44 900 42 775 3 702 - - 3 681 - - 136 10
85 år+ 40 015 4 185 38 503 35 881 4 093 - - 4 132 - 143 95 1
Kvinner 444 381 128 406 418 009 183 607 107 594 122 718 30 280 126 765 52 374 248 35 3
62-66 år 22 714 - 22 850 - - 22 340 362 11 - - - -
67-69 år 84 939 7 568 82 534 - - 65 745 19 119 7 363 35 848 - 9 1
70-74 år 110 598 29 653 104 876 45 566 19 575 34 633 10 799 29 310 16 526 - 4 2
75-79 år 81 400 29 597 75 152 52 704 28 695 - - 29 090 - - 9 -
80-84 år 63 896 24 728 58 433 40 018 23 874 - - 24 414 - - 11 -
85 år+ 80 834 36 860 74 164 45 319 35 450 - - 36 577 - 248 2 -
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.

Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. juni 2015. Prosent

Kjønn og alder I alt Minste-
pensjonister
Med
tilleggspensjon
i alt
Med
tilleggspensjon
utover
særtillegget
Med
særtillegg
i alt 1)
Med
tilleggspensjon
uten å motta
pensjonstillegg
Med
pensjons-
tillegg i alt 2)
Med
minste-
nivåtillegg 3)
Med
skjermings-
tillegg 4)
Med
ventetillegg 5)
Med
fors.tillegg
for
ektefelle
Med
fors.tillegg
for
barn
Menn + kvinner 100,0 17,2 96,1 45,2 14,4 36,2 4,2 17,0 10,5 0,0 0,2 0,1
62-66 år 100,0 - 99,9 - - 99,5 0,5 0,0 - - - -
67-69 år 100,0 5,3 98,3 - - 86,7 13,3 5,1 35,9 - 0,4 0,1
70-74 år 100,0 16,0 96,8 48,2 10,6 35,3 5,9 15,7 13,2 - 0,3 0,1
75-79 år 100,0 22,8 94,7 77,9 22,1 - - 22,3 - - 0,2 0,0
80-84 år 100,0 25,8 93,6 75,0 25,0 - - 25,5 - - 0,1 0,0
85 år+ 100,0 34,0 93,2 67,2 32,7 - - 33,7 - 0,3 0,1 0,0
Menn 100,0 4,6 98,4 49,3 3,8 45,5 1,3 4,5 9,1 0,0 0,5 0,1
62-66 år 100,0 - 100,0 - - 99,9 0,1 0,0 - - - -
67-69 år 100,0 1,6 99,4 - - 95,9 4,0 1,6 29,6 - 0,8 0,3
70-74 år 100,0 4,6 98,8 55,6 3,1 39,4 1,9 4,5 11,3 - 0,7 0,2
75-79 år 100,0 6,8 97,5 93,3 6,7 - - 6,6 - - 0,5 0,1
80-84 år 100,0 8,1 96,6 92,0 8,0 - - 7,9 - - 0,3 0,0
85 år+ 100,0 10,5 96,2 89,7 10,2 - - 10,3 - 0,4 0,2 0,0
Kvinner 100,0 28,9 94,0 41,3 24,2 27,6 6,8 28,5 11,8 0,1 0,0 0,0
62-66 år 100,0 - 99,9 - - 98,4 1,6 0,0 - - - -
67-69 år 100,0 8,9 97,2 - - 77,4 22,5 8,7 42,2 - 0,0 0,0
70-74 år 100,0 26,8 94,8 41,2 17,7 31,3 9,8 26,5 14,9 - 0,0 0,0
75-79 år 100,0 36,4 92,3 64,7 35,3 - - 35,7 - - 0,0 -
80-84 år 100,0 38,7 91,5 62,6 37,4 - - 38,2 - - 0,0 -
85 år+ 100,0 45,6 91,7 56,1 43,9 - - 45,2 - 0,3 0,0 -
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.