Alderspensjonister med minstepensjon. Fylke. 30. juni 2006-2015. Antall

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 187 756 179 809 196 011 190 096 188 252 - - 161 837 154 381 147 328
Østfold 9 768 9 348 10 381 10 189 10 048 - - 8 670 8 215 7 823
Akershus 11 454 10 976 11 852 11 631 11 406 - - 9 829 9 308 8 916
Oslo 11 029 10 373 11 175 10 786 10 562 - - 8 750 8 399 8 078
Hedmark 9 623 9 115 10 038 9 672 9 517 - - 7 850 7 403 6 963
Oppland 9 640 9 114 9 964 9 770 9 601 - - 7 937 7 431 6 998
Buskerud 8 904 8 428 9 316 9 074 8 903 - - 7 529 7 185 6 826
Vestfold 8 422 8 036 8 857 8 617 8 474 - - 7 259 6 931 6 607
Telemark 7 259 6 855 7 534 7 325 7 285 - - 6 113 5 763 5 385
Aust-Agder 4 421 4 181 4 486 4 376 4 313 - - 3 647 3 471 3 316
Vest-Agder 6 352 6 176 6 732 6 628 6 541 - - 5 509 5 243 5 022
Rogaland 12 605 12 022 13 063 12 762 12 612 - - 10 710 10 154 9 716
Hordaland 16 133 15 377 16 768 16 272 16 008 - - 13 291 12 528 11 912
Sogn og Fjordane 6 121 5 802 6 186 6 016 5 881 - - 4 873 4 562 4 293
Møre og Romsdal 11 450 10 863 11 721 11 363 11 203 - - 9 377 8 767 8 281
Sør-Trøndelag 10 089 9 516 10 398 10 140 9 919 - - 8 318 7 917 7 548
Nord-Trøndelag 6 260 5 958 6 457 6 301 6 197 - - 5 194 4 867 4 578
Nordland 11 442 10 739 11 674 11 257 11 051 - - 9 017 8 467 7 892
Troms 5 992 5 705 6 176 6 058 5 939 - - 4 904 4 607 4 379
Finnmark 2 585 2 421 2 655 2 611 2 556 - - 2 111 1 975 1 852
Bosatt i utlandet 18 147 18 747 20 572 19 248 20 236 - - 20 949 21 188 20 943
Uoppgitt 60 57 6 - - - - - - -
Alderspensjonister med minstepensjon i forhold til alderspensjonister i alt vises i en annen tabell.
Tall for 30. juni 2011 og 30. juni 2012 mangler
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for juni 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for juni 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på alderspensjonister med minstepensjon.)

Alderspensjonister med minstepensjon. Fylke. 30. juni 2006-2015. Prosent

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0
Østfold 5,2 5,2 5,3 5,4 5,3 - - 5,4 5,3 5,3
Akershus 6,1 6,1 6,0 6,1 6,1 - - 6,1 6,0 6,1
Oslo 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 - - 5,4 5,4 5,5
Hedmark 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 - - 4,9 4,8 4,7
Oppland 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 - - 4,9 4,8 4,7
Buskerud 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 - - 4,7 4,7 4,6
Vestfold 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 - - 4,5 4,5 4,5
Telemark 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 - - 3,8 3,7 3,7
Aust-Agder 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 - - 2,3 2,2 2,3
Vest-Agder 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 - - 3,4 3,4 3,4
Rogaland 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 - - 6,6 6,6 6,6
Hordaland 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 - - 8,2 8,1 8,1
Sogn og Fjordane 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 - - 3,0 3,0 2,9
Møre og Romsdal 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 5,8 5,7 5,6
Sør-Trøndelag 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 - - 5,1 5,1 5,1
Nord-Trøndelag 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 - - 3,2 3,2 3,1
Nordland 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 - - 5,6 5,5 5,4
Troms 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 - - 3,0 3,0 3,0
Finnmark 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 - - 1,3 1,3 1,3
Bosatt i utlandet 9,7 10,4 10,5 10,1 10,7 - - 12,9 13,7 14,2
Uoppgitt 0,0 0,0 0,0 - - - - - - -
Alderspensjonister med minstepensjon i forhold til alderspensjonister i alt vises i en annen tabell.
Tall for 30. juni 2011 og 30. juni 2012 mangler
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for juni 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for juni 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på alderspensjonister med minstepensjon.)