Alderspensjonister etter ytelse og kjønn. 30. juni 2006-2015. Menn og kvinner. Antall

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 631 751 636 556 640 247 644 278 656 514 697 331 743 050 781 548 820 792 854 173
Minstepensjonister 1) 187 756 179 809 196 011 190 096 188 252 - - 161 837 154 381 147 328
Med tilleggspensjon i alt 576 967 584 790 591 511 599 461 614 017 656 413 703 816 744 052 785 906 821 003
Med tilleggspensjon utover særtillegget 443 818 456 577 444 070 453 900 467 984 469 778 448 874 425 426 405 739 385 663
Med særtillegg i alt 2) 187 756 179 809 196 011 190 096 188 252 178 585 164 251 150 307 135 789 123 239
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg - - - - - 44 768 117 698 185 201 250 485 309 272
Med pensjonstillegg i alt 3) - - - - - 3 874 11 978 20 428 28 616 35 672
Med minstenivåtillegg 4) - - - - - 169 555 164 967 158 801 151 978 145 217
Med skjermingstillegg 5) - - - - - - 28 325 49 593 70 546 89 470
Med ventetillegg 6) 7 862 6 176 4 817 3 418 2 577 1 888 1 307 900 623 391
Med forsørgingstillegg for ektefelle 4 026 3 661 3 393 3 096 2 937 2 628 2 369 2 216 2 096 2 045
Med forsørgingstillegg for barn 397 450 476 391 402 436 448 473 473 491
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 7) 45 238 44 187 43 073 - - - - - - -

Alderspensjonister etter ytelse og kjønn. 30. juni 2006-2015. Menn og kvinner. Prosent

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Minstepensjonister 1) 29,7 28,2 30,6 29,5 28,7 . . 20,7 18,8 17,2
Med tilleggspensjon i alt 91,3 91,9 92,4 93,0 93,5 94,1 94,7 95,2 95,7 96,1
Med tilleggspensjon utover særtillegget 70,3 71,7 69,4 70,4 71,3 67,4 60,4 54,4 49,4 45,2
Med særtillegg i alt 2) 29,7 28,2 30,6 29,5 28,7 25,6 22,1 19,2 16,5 14,4
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg . . . . . 6,4 15,8 23,7 30,5 36,2
Med pensjonstillegg i alt 3) . . . . . 0,6 1,6 2,6 3,5 4,2
Med minstenivåtillegg 4) . . . . . 24,3 22,2 20,3 18,5 17,0
Med skjermingstillegg 5) . . . . . . 3,8 6,3 8,6 10,5
Med ventetillegg 6) 1,2 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0
Med forsørgingstillegg for ektefelle 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
Med forsørgingstillegg for barn 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 7) 7,2 6,9 6,7 . . . . . . .
1) Tall for 30. juni 2011 og 30. juni 2012 mangler
2) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
3) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
4) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
5) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
6) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
7) Tall for 30. juni 2009-2015 mangler foreløpig
Tallene for 2012-2014 er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall

Alderspensjonister etter ytelse og kjønn. 30. juni 2006-2015. Menn. Antall

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 264 292 267 817 271 075 274 675 282 285 312 389 343 846 367 714 390 453 409 792
Minstepensjonister 1) 23 252 22 050 24 886 23 589 23 611 - - 20 062 19 606 18 922
Med tilleggspensjon i alt 255 918 259 587 262 931 267 073 274 774 305 048 336 669 360 716 383 650 403 159
Med tilleggspensjon utover særtillegget 240 940 245 673 246 100 250 973 258 558 257 460 243 441 228 807 215 112 202 056
Med særtillegg i alt 2) 23 252 22 050 24 886 23 589 23 611 22 262 20 392 18 679 17 108 15 645
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg - - - - - 31 986 78 270 117 315 154 014 186 554
Med pensjonstillegg i alt 3) - - - - - 545 1 647 2 840 4 153 5 392
Med minstenivåtillegg 4) - - - - - 20 669 20 174 19 379 19 138 18 452
Med skjermingstillegg 5) - - - - - - 12 104 21 012 29 527 37 096
Med ventetillegg 6) 3 841 2 953 2 203 1 506 1 097 782 532 344 222 143
Med forsørgingstillegg for ektefelle 3 945 3 583 3 321 3 031 2 874 2 581 2 332 2 179 2 052 2 010
Med forsørgingstillegg for barn 372 418 436 384 397 432 446 470 471 488
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 7) 13 768 13 511 13 273 - - - - - - -

Alderspensjonister etter ytelse og kjønn. 30. juni 2006-2015. Menn. Prosent

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Minstepensjonister 1) 8,8 8,2 9,2 8,6 8,4 . . 5,5 5,0 4,6
Med tilleggspensjon i alt 96,8 96,9 97,0 97,2 97,3 97,7 97,9 98,1 98,3 98,4
Med tilleggspensjon utover særtillegget 91,2 91,7 90,8 91,4 91,6 82,4 70,8 62,2 55,1 49,3
Med særtillegg i alt 2) 8,8 8,2 9,2 8,6 8,4 7,1 5,9 5,1 4,4 3,8
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg . . . . . 10,2 22,8 31,9 39,4 45,5
Med pensjonstillegg i alt 3) . . . . . 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3
Med minstenivåtillegg 4) . . . . . 6,6 5,9 5,3 4,9 4,5
Med skjermingstillegg 5) . . . . . . 3,5 5,7 7,6 9,1
Med ventetillegg 6) 1,5 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0
Med forsørgingstillegg for ektefelle 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5
Med forsørgingstillegg for barn 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 7) 5,2 5,0 4,9 . . . . . . .
1) Tall for 31. mars 2011 og 31. mars 2012 mangler
2) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
3) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
4) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
5) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
6) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
7) Tall for 30. juni 2009-2015 mangler foreløpig
Tallene for 2012-2014 er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall

Alderspensjonister etter ytelse og kjønn. 30. juni 2006-2015. Kvinner. Antall

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 367 459 368 739 369 172 369 603 374 229 384 942 399 204 413 834 430 339 444 381
Minstepensjonister 1) 164 504 157 759 171 125 166 507 164 641 - - 141 775 134 775 128 406
Med tilleggspensjon i alt 321 049 325 203 328 580 332 388 339 243 351 365 367 147 383 336 402 256 417 844
Med tilleggspensjon utover særtillegget 202 878 210 904 197 970 202 927 209 426 212 318 205 433 196 619 190 627 183 607
Med særtillegg i alt 2) 164 504 157 759 171 125 166 507 164 641 156 323 143 859 131 628 118 681 107 594
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg - - - - - 12 782 39 428 67 886 96 471 122 718
Med pensjonstillegg i alt 3) - - - - - 3 329 10 331 17 588 24 463 30 280
hnt - - - - - 148 886 144 793 139 422 132 840 126 765
Med skjermingstillegg 5) - - - - - - 16 221 28 581 41 019 52 374
Med ventetillegg 6) 4 021 3 223 2 614 1 912 1 480 1 106 775 556 401 248
Med forsørgingstillegg for ektefelle 81 78 72 65 63 47 37 37 44 35
Med forsørgingstillegg for barn 25 32 40 7 5 4 2 3 2 3
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 7) 31 470 30 676 29 836 - - - - - - -

Alderspensjonister etter ytelse og kjønn. 30. juni 2006-2015. Kvinner. Prosent

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Minstepensjonister 1) 44,8 42,8 46,4 45,0 44,0 . . 34,3 31,3 28,9
Med tilleggspensjon i alt 87,4 88,2 89,0 89,9 90,6 91,3 92,0 92,6 93,5 94,0
Med tilleggspensjon utover særtillegget 55,2 57,2 53,6 54,9 56,0 55,2 51,5 47,5 44,3 41,3
Med særtillegg i alt 2) 44,8 42,8 46,4 45,0 44,0 40,6 36,0 31,8 27,6 24,2
Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg . . . . . 3,3 9,9 16,4 22,4 27,6
Med pensjonstillegg i alt 3) . . . . . 0,9 2,6 4,3 5,7 6,8
Med minstenivåtillegg 4) . . . . . 38,7 36,3 33,7 30,9 28,5
Med skjermingstillegg 5) . . . . . . 4,1 6,9 9,5 11,8
Med ventetillegg 6) 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Med forsørgingstillegg for ektefelle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Med forsørgingstillegg for barn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 7) 8,6 8,3 8,1 . . . . . . .
1) Tall for 31. mars 2011 og 31. mars 2012 mangler
2) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
3) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
4) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
5) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
6) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
7) Tall for 30. juni 2009-2015 mangler foreløpig
Tallene for 2012-2014 er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall