Arkiv - Alderspensjon. Desember 2019

Statistikk pr. 31. desember 2019

Statistikknotat alderspensjon

Infografikk

Klikk på infografikken for større versjon

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon:

Utbetaling:

Bosted:

Nye alderspensjonister:

Nå er det 958 800 alderspensjonister

Ved utgangen av desember 2019 var det 958 800 personer som mottok alderspensjon. Det er 21 400 flere alderspensjonister enn per desember 2018. Økningen fra 2018 til 2019 er på 2,3 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

I 2019 ble 62 400 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er et noe høyere antall enn i samme periode i 2018, hvor det var 61 700 nye alderspensjonister. Endringen fra 2018 til 2019 er på 1,1 prosent. Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,4 år i 2019. For kvinner var gjennomsnittlig alder 66,0 år og for menn 64,8 år. 

Alderspensjonister fikk utbetalt 244 300 kroner i gjennomsnittlig årlig alderspensjon fra folketrygden i 2019 (før skatt). Det er 6 400 kroner mer enn i 2018. Da fikk alderspensjonistene utbetalt 237 900 kroner. Økningen fra 2018 til 2019 er på 2,7 prosent. Hvis man tar hensyn til prisstigningen, så økte realverdien av gjennomsnittlig årlig alderspensjon med 0,5 prosent fra 2018 til 2019. 

Per desember 2019 var det  49 200  alderspensjonister som bor i utlandet. I desember 2014 var antallet  39 600 – noe som utgjør en vekst på 24,2 prosent på fem år. Siden 2009 har antallet alderspensjonister som bor i utlandet steget med 70 prosent.