Arkiv - Alderspensjon pr. 31. desember 1997-2006

Tabeller

Pr. 31. desember 2006 var det 634 216 personer som mottok alderspensjon. Utgiftene til alderspensjon i 2006 var nær 91 milliarder kroner. Dette er den største ubetaling på ett enkelt område i folketrygden. Se regnskap folketrygden.

Andelen alderspensjonister over 80 år har økt fra 30,1 prosent i 1997 til 36,0 prosent i 2006.

Antall minstepensjonister har gått ned fra 234 138 i 1997 til 184 123 i 2006. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 37,3 prosent til 29,0 prosent. Andelen var oppe i 41,1 prosent i 1998, da Stortinget økte den ordinære særtilleggssatsen fra 63,2 til 79,3 prosent av grunnbeløpet (minstesatsen økte fra 57,5 til 74,0 prosent).

Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 85,9 prosent i 1997 og 87,7 prosent i 2006.