Arkiv - Alderspensjon pr. 31. desember 1996-2005

Tabeller

Pr. 31. desember 2005 var det 629 337 personer som mottok alderspensjon. Utgiftene til alderspensjon i 2005 var nær 86 milliarder kroner. Dette er den største ubetaling på ett enkelt område i folketrygden.

Andelen alderspensjonister over 80 år har økt fra 29,5 prosent i 1996 til 35,8 prosent i 2005.

Antall minstepensjonister har gått ned fra 244 954 i 1996 til 192 022 i 2005. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 39,1 prosent til 30,5 prosent. Andelen var oppe i 41,1 prosent i 1998, da Stortinget økte den ordinære særtilleggssatsen fra 63,2 til 79,33 prosent av grunnbeløpet (minstesatsen økte fra 57,5 til 74,0 prosent).