Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 1997-2006

Tabeller

Pr. 30. september 2006 var det 633 591 personer som mottok alderspensjon. Utgiftene til alderspensjon i 1. til 3. kvartal 2006 var 67,5 milliarder kroner. Dette er den største ubetaling på ett enkelt område i folketrygden.

Andelen alderspensjonister over 80 år har økt fra 30 prosent pr. 30. september 1997 til 36 prosent pr. 30. september 2006. Antall minstepensjonister har gått ned fra 236 736 pr. 30. september 1997 til 186 102 pr. 30. september 2006. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 37,7 prosent til 29,4 prosent. Andelen var oppe i 41,5 prosent pr. 30. september 1998, da Stortinget økte den ordinære særtilleggssatsen fra 63,2 til 79,33 prosent av grunnbeløpet (minstesatsen økte fra 57,5 til 74,0 prosent).