Arkiv - Alderspensjon pr. 30. juni 1999-2008

Tabeller

Utviklingen for alderspensjonister

I motsetning til de ti siste årene, økte antall minstepensjonister pr. juni 2008. Økningen var på drøyt 16.000 fra utgangen av 1. halvår 2007 til 1. halvår 2008. Denne økningen skyldes at den ordinære særtilleggssatsen økte fra 79,33 til 94 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2008. Antall minstepensjonister pr. 30. juni 2008 er drøyt 196.000 og utgjør 30,6 prosent av antall alderspensjonister i alt.

Ved utgangen av 1. halvår 2008 var det 640 247 personer som mottok alderspensjon. De siste fire årene har antallet økt med drøyt 16 000 personer. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 87 prosent pr. 30. juni 1999 til 92 prosent pr. 30. juni 2008.

Alderspensjonister 85 år og over øker for hvert år. Ved utgangen av 1. halvår 2008 var andelen 17,7. Det er Oslo som har størst andel alderspensjonister over 85 år, med en andel på 21 prosent.  Finnmark har færrest alderspensjonister over 85 år med 12,5 prosent.

Antall nye alderspensjonister var 19 822 i 1. halvår 2008. De siste årene har det vært økning i antall nye alderspensjonister i 1. halvår, mens fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2008 er det en nedgang på nærmere 1 400. Dette er i overensstemmelse med befolkningstall fra SSB. Andelen nye alderspensjonister med tilleggspensjon har økt fra 89 % i 1. halvår 1999 til 95 % i 1. halvår 2008. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister gikk ned fra 30 % i 1. halvår 1999 til 20 % i 1. halvår 2008.