Arkiv - Alderspensjon pr. 30. juni 1997-2006

Tabeller

Pr. 30. juni 2006 var det 631 751 personer som mottok alderspensjon. Utgiftene til alderspensjon i 1. halvår 2006 var 44 milliarder kroner. Dette er den største ubetaling på ett enkelt område i folketrygden.

Andelen alderspensjonister over 80 år har økt fra 29,8 prosent pr. 30. juni 1997 til 36,0 prosent pr. 30. juni 2006.

Antall minstepensjonister har gått ned fra 241 547 pr. 30. juni 1997 til 187 756 pr. 30. juni 2006. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 38,6 prosent til 29,7 prosent. Andelen var oppe i 41,9 prosent pr. 30. juni 1998, da Stortinget økte den ordinære særtilleggssatsen fra 63,2 til 79,33 prosent av grunnbeløpet (minstesatsen økte fra 57,5 til 74,0 prosent).