Arkiv - Alderspensjon. Mars 2017

Statistikk pr. mars 2017

 Tabeller

Alderspensjonister:

Kommunetall:

Nye alderspensjonister:

Utviklingen på alderspensjonsområdet

 

 

Ved utgangen av mars 2017 var det 899 000 personer som mottok alderspensjon. Det er en økning på 24 600 personer, eller tre prosent, siden mars 2016. Fra første kvartal i 2007 til 2017 har økningen vært på 42 prosent.

16 400 personer ble registrert som nye alderspensjonister i første kvartal 2017. Det er omtrent på samme nivå som første kvartal 2016, hvor antallet nye alderspensjonister var 16 500. Gjennomsnittlig alder for uttak av alderspensjon var 65 år i første kvartal 2017. For kvinner var gjennomsnittlig uttaksalder 66 år og for menn 65 år.

Det mest vanlige tidspunktet for uttak av alderspensjon er 67 år. 53 prosent av alderspensjonistene starter uttaket sitt da. I løpet av 2016 var det imidlertid kun 23 prosent som kom fra jobb. 17 prosent kom fra kun jobb uten å motta en ytelse fra NAV. 48 prosent mottok en ytelse fra NAV før de startet uttak av alderspensjon. De fleste mottok uføretrygd (45 prosent).  Blant alderspensjonister i aldersgruppen 62-66 år kom 86 prosent av de nye alderspensjonistene fra jobb. 80 prosent jobbet uten å motta en ytelse fra NAV.

I mars 2017 var det 155 500 alderspensjonister som mottok minstepensjon. Det er en økning på 15 100 personer sammenliknet med mars 2016. Årsaken til økningen er at Stortinget har hevet satsene for minste pensjonsnivå, slik at flere blir omfattet av minstesatsene.

 

Fakta

Kvalitetsarbeid på statistikken

Vi har gjort en del kvalitetsarbeid på pensjonsstatistikken for perioden 2012-2016. Dette er for å forbedre geografifordelingen. Vi har hatt en utfordring med geografifordelingen på bydeler. Som følge av dette ser vi noen små avvik fra tidligere publiserte tall. Det gir særlig utslag på bydelsnivå og noe på kommunenivå der det har vært endringer i kommunestrukturen. Små endringer forekommer også på andre tall.