Arkiv - Alderspensjon. September 2018

Statistikk pr. 30. september 2018

Statistikknotat alderspensjon

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon

Utbetaling

Bosted

Nye alderspensjonister

 

Statistikk pr. september 2018: Antall alderspensjonister er nå 933 400

Ved utgangen av september 2018 var det 933 400 personer som mottok alderspensjon. Det er 21 400 flere alderspensjonister enn per 30. september 2017. Økningen fra 2017 til 2018 er på 2,3 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

48 400 personer ble registrert som nye alderspensjonister i de tre første kvartalene i 2018. Det er noe lavere enn i samme periode i 2017, hvor antallet nye alderspensjonister var 49 100. Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65 år i de tre første kvartalene i 2018. For kvinner var gjennomsnittlig alder ved første uttak 66 år og for menn 65 år. 

Gjennomsnittlig månedlig alderspensjon var 20 005 kroner i september 2018. Veksten i gjennomsnittlig årlig alderspensjon har vært på 52 prosent de siste 10 årene. (Statistikk for kalenderår til og med 2017.) I samme periode har realverdien av gjennomsnittlig årlig alderspensjon økt med 22 prosent. Utviklingen i realverdi er justert med prisstigningen (KPI). I de siste årene har utviklingen i kjøpekraft vært beskjeden. Kjøpekraften gikk noe ned fra 2015 til 2016. Fra 2016 til 2017 var realverdien av alderspensjonen omtrent uendret. De siste årenes lave vekst henger sammen med beskjeden lønnsvekst – samtidig som prisveksten har vært relativt høy.

Antall minstepensjonister har gått ned med 9 700 personer fra september 2017 til september i 2018. Det er en nedgang på 6,2 prosent. Ved utgangen av september 2018 var antallet minstepensjonister 146 400. Det er flest kvinner som er minstepensjonister. 26 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene var minstepensjonister i september 2018. Blant menn var det kun 4 prosent av alderspensjonistene som var minstepensjonister.