Arkiv - Alderspensjon. Mars 2018

Statistikk pr. 31. mars 2018

Statistikknotat alderspensjon

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon

Utbetaling

Bosted

Nye alderspensjonister

Statistikk per mars 2018: Antall alderspensjonister er nå 921 100 

Ved utgangen av mars 2018 var det 921 100 personer som mottok alderspensjon. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

15 900 personer ble registrert som nye alderspensjonister i første kvartal 2018. Det er noe lavere enn i første kvartal 2017, hvor antallet nye alderspensjonister var 16 400.

Gjennomsnittlig alder for uttak av alderspensjon var 65 år i første kvartal 2018. For kvinner var gjennomsnittlig uttaksalder 66 år og for menn 65 år.

Alderspensjonister fikk i snitt utbetalt 19 500 kroner i månedlig alderspensjon fra folketrygden i første kvartal 2018. I løpet av de siste 10 årene har realverdien av gjennomsnittlig alderspensjon økt med 22 prosent. Utviklingen er justert med prisstigningen (KPI). Uten prisjustering har økningen vært på 52 prosent (nominell utvikling). I de siste årene har utviklingen i kjøpekraft vært mer beskjeden. Kjøpekraften gikk noe ned fra 2015 til 2016. Fra 2016 til 2017 var realverdien av alderspensjonen omtrent uendret. De siste årenes lave vekst henger sammen med beskjeden lønnsvekst – samtidig som prisveksten har vært relativt høy.