Arkiv - Alderspensjon. September 2017

Statistikk pr. 30. september 2017

Statistikknotat alderspensjon

Tabeller

Alderspensjonister

Kommunetall

Nye alderspensjonister

 

Statistikk per september 2017: Antall alderspensjonister er nå 912 100 

I løpet av 2017 har antall alderspensjonister passert 900 000. Ved utgangen av september 2017 var det 912 100 personer som mottok alderspensjon.

Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

49 100 personer ble registrert som nye alderspensjonister i de tre første kvartalene i 2017. Det er noe lavere enn samme periode i 2016, hvor antallet nye alderspensjonister var 50 200. Gjennomsnittlig alder for uttak av alderspensjon var 65 år i de tre første kvartalene i 2017. For kvinner var gjennomsnittlig uttaksalder 66 år og for menn 65 år.

I september 2017 var det 156 100 alderspensjonister som mottok minstepensjon. Det er en økning på 4 900 personer sammenliknet med august 2017. Årsaken til økningen er at Stortinget har hevet satsene for minste pensjonsnivå med virkning fra 1. september 2017, slik at flere blir omfattet av minstesatsene. Satsene ble også endret og hevet utover den vanlige, årlige reguleringen i 2016. 

 

 

Fakta

Kvalitetsarbeid på statistikken

Vi har gjort en del kvalitetsarbeid på pensjonsstatistikken for perioden 2012-2016. Dette er for å forbedre geografifordelingen. Vi har hatt en utfordring med geografifordelingen på bydeler. Som følge av dette ser vi noen små avvik fra tidligere publiserte tall. Det gir særlig utslag på bydelsnivå og noe på kommunenivå der det har vært endringer i kommunestrukturen. Små endringer forekommer også på andre tall.