Nye hjelpestønadsmottakere, etter kjønn og alder. 1. kvartal-4. kvartal 2009-2018. Antall.

 

Nye hjelpestønadsmottakere, etter kjønn og alder. 1. kvartal-4. kvartal 2009-2018.Prosent.