Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. september 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I ALT 47508 46847 36822 36010 35254 34072 33663 31311 28517 24220
Med overgangsstønad i alt 40070 39474 25502 24708 24000 25800 26129 25070 22934 20662
Bare overgangsstønad 24366 24157 15878 15446 15143 16915 17401 17637 16919 16980
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 15704 15317 9624 9262 8857 8885 8728 7433 6015 3682
Bare stønad til barnetilsyn 7438 7373 11320 11302 11254 8272 7534 6241 5583 3558

Skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. september 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I ALT 17206 16580 13284 13198 13041 12758 12777 11817 10567 8549
Med overgangsstønad i alt 13197 12674 8352 8229 8287 9456 9823 9422 8369 7194
Bare overgangsstønad 7955 7623 5042 4969 5131 6050 6434 6475 6100 5851
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 5242 5051 3310 3260 3156 3406 3389 2947 2269 1343
Bare stønad til barnetilsyn 4009 3906 4932 4969 4754 3302 2954 2395 2198 1355

Ugifte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. september 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I ALT 30302 30267 23538 22812 22213 21314 20886 19494 17950 15671
Med overgangsstønad i alt 26873 26800 17150 16479 15713 16344 16306 15648 14565 13468
Bare overgangsstønad 16411 16534 10836 10477 10012 10865 10967 11162 10819 11129
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 10462 10266 6314 6002 5701 5479 5339 4486 3746 2339
Bare stønad til barnetilsyn 3429 3467 6388 6333 6500 4970 4580 3846 3385 2203
Lovendringene fra 1.1.1998 fikk full effekt fra 1.1.2001, etter en treårig overgangsperiode. Dette forklarer den kraftige nedgangen i antall eneforsørgere med overgangsstønad fra 2000 til 2001.