Mottakere av kontantstøtte pr. september, etter kjønn og alder. 2000-2008