Mottakere av kontantstøtte pr. mars, etter kjønn og alder. 2000-2009