Mottakere av kontantstøtte pr. 31. mars, etter fylke. 2000-2008