Menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 2008, fordelt på dager og alder. Antall

Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 2008, fordelt på dager og alder. Prosent

Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel