Menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008, fordelt på fylke. Antall

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel
 

Menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008, fordelt på fylke. Prosent

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel