Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2008, fordelt på dager og alder. Antall

Alder I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 31 758 3 603 2 922 1 719 810 950 619 16 425 899 3 811
Under 25 år 722 85 94 61 26 29 11 334 17 65
25-29 år 5 101 651 555 341 156 192 111 2 509 135 451
30-34 år 11 201 1 246 1 044 607 293 330 211 5 771 316 1 383
35-39 år 9 692 1 053 797 481 223 272 182 5 113 299 1 272
40-44 år 3 748 428 313 175 87 94 76 2 000 102 473
45-49 år 944 106 88 46 21 25 19 495 25 119
50 år+ 350 34 31 8 4 8 9 203 5 48
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2008, fordelt på dager og alder. Prosent

Alder I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 100.0 11.3 9.2 5.4 2.6 3.0 1.9 51.7 2.8 12.0
Under 25 år 100.0 11.8 13.0 8.4 3.6 4.0 1.5 46.3 2.4 9.0
25-29 år 100.0 12.8 10.9 6.7 3.1 3.8 2.2 49.2 2.6 8.8
30-34 år 100.0 11.1 9.3 5.4 2.6 2.9 1.9 51.5 2.8 12.3
35-39 år 100.0 10.9 8.2 5.0 2.3 2.8 1.9 52.8 3.1 13.1
40-44 år 100.0 11.4 8.4 4.7 2.3 2.5 2.0 53.4 2.7 12.6
45-49 år 100.0 11.2 9.3 4.9 2.2 2.6 2.0 52.4 2.6 12.6
50 år+ 100.0 9.7 8.9 2.3 1.1 2.3 2.6 58.0 1.4 13.7
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel