Kontantstøtte. Eksport. Statsborgerskap. Desember 2005-2014. Antall

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 320 368 534 771 1026 1237 1225 671 785 991
Bulgaria - - - - 6 6 - - - 6
Tyskland - - - - - - 6 - - -
Danmark 8 8 8 8 - - - - - -
Estland - - - - - 12 21 6 16 13
Finland - - 6 - - 7 - - - 6
Storbritannia 23 27 31 36 30 23 21 19 11 13
Italia - - - - - - 6 - - -
Litauen - 7 19 21 44 61 77 56 55 84
Latvia - - - - 8 8 13 6 - 10
Nederland - - - 7 - - - - - -
Norge 149 121 110 101 86 103 80 38 33 37
Polen 13 78 221 420 665 809 821 442 547 698
Romania - - - - 6 13 7 6 10 29
Slovakia - - - 11 20 26 25 17 25 19
Sverige 99 98 115 124 126 145 124 61 66 59
Andre land 28 29 24 43 35 24 24 20 22 17

Kontantstøtte. Eksport. Statsborgerskap. Desember 2005-2014. Prosent

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bulgaria - - - - 0,6 0,5 - - - 0,6
Tyskland - - - - - - 0,5 - - -
Danmark 2,5 2,2 1,5 1,0 - - - - - -
Estland - - - - - 1,0 1,7 0,9 2,0 1,3
Finland - - 1,1 - - 0,6 - - - 0,6
Storbritannia 7,2 7,3 5,8 4,7 2,9 1,9 1,7 2,8 1,4 1,3
Italia - - - - - - 0,5 - - -
Litauen - 1,9 3,6 2,7 4,3 4,9 6,3 8,3 7,0 8,5
Latvia - - - - 0,8 0,6 1,1 0,9 - 1,0
Nederland - - - 0,9 - - - - - -
Norge 46,6 32,9 20,6 13,1 8,4 8,3 6,5 5,7 4,2 3,7
Polen 4,1 21,2 41,4 54,5 64,8 65,4 67,0 65,9 69,7 70,4
Romania - - - - 0,6 1,1 0,6 0,9 1,3 2,9
Slovakia - - - 1,4 1,9 2,1 2,0 2,5 3,2 1,9
Sverige 30,9 26,6 21,5 16,1 12,3 11,7 10,1 9,1 8,4 6,0
Andre land 8,8 7,9 4,5 5,6 3,4 1,9 2,0 3,0 2,8 1,7
MERK: Observasjoner mindre eller lik 5 er gruppert som Andre land