Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Kjønn og alder. 31. mars 2011-2020. Antall

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Kjønn og alder. 31. mars 2011-2020. Prosent